Doemdenken, nepnieuws en complottheorieën in coronatijden.

Dit is in eerste instantie een reactie op een filmpje dat midden oktober 2020 circuleerde op Facebook, een filmpje gepost door Gerald Westoff van de website viruswaarheid.be (nl), de evenknie van viruswaanzin.be. Maar het is evenzeer een reactie op andere vele berichten in de media, berichten waarin de huidige pandemie òf ontkend wordt, òf als een lachertje wordt aanzien. Complottheorieën vinden hierin een goede voedingsbodem.
Het zit me hoog dat er zoveel verhalen verteld worden in deze moeilijke periode, zonder dat de feiten gecontroleerd of geargumenteerd worden (of met argumenten die gebakken lucht zijn) en waarbij de ene onwaarheid de andere voedt. Op de internetfora verrijzen bijna dagelijks nieuwe pseudo-wetenschappers, die zich heel belangrijk wanen. 
Daarom dit opiniestuk, dat uitvoerig gedocumenteerd is en gereflecteerd is op België.
Het is een hele boterham geworden, maar degenen die mij kennen zijn dat al gewoon.
Weinig woorden vertellen ook weinig, het zit 'm namelijk in de details!
Na 2021 weten we allemaal tot wat ontkenning en complotheorieën ondertussen geleid hebben met de bestorming van het Capitool in januari 2020 voorafgegaan door de onzin en opruiende taal van de slechtste president die de VS ooit gehad heeft. Al zal ik over dit laatste wel tegengesproken worden door het merendeel van zijn republikijnse kiezers. Had hij de gemanipuleerde verkiezingen niet gewonnen?
Op het ogenlik dat ik deze zin schrijf zitten we twee jaar verder in de pandemie en kennen we ondertussen naast de oorspronkelijke versie uit China ook de Alfavariant, de Betavariant, de Gammavariant, de Deltavariant, AY, Mu, Lambda en momenteel de Omikronvariant. Deze laatste variant stemt de onderzoekers hoopvol. Laat ons hopen dat we aan het einde zitten van de tunnel en dat aan de onzinnige betogingen, die veel schade aanrichtten in ons land, een einde komt. De organisatoren rechtvaardigen zich door te stellen dat het "figuren van buitenuit" zijn die de schade aanrichten en de ordemacht voor schut probeert te zetten. Dat kan wel kloppen, maar als er geen betoging georganiseerd wordt, ga je ook geen schade hebben! Ik acht de organisatoren evenzeer schuldig.

De woorden en zinnen in het rood leiden naar een internetsite die méér uitleg geeft over het item (17/10/2020).
Artikels over:
1. Lockdown (Epidemioloog Luc Bonneux versus Wetenschapsfilosoof Maarten Boudry)
2. Vaccinaties (Biologe Nadine Boke) 
3. Dragen van mondmaskers (Artikel van Luc Bonneux)
4. Voor wie en wanneer zijn mondmaskers nutig? (Artikel uit EOS)
Persoonlijk neem ik geen enkel standpunt in bij hogervermelde artikels.
Dat laat ik aan de lezer over. Alles kan in twijfel worden getrokken. Terwijl Artistoteles en Pythagoras al wisten dat de aarde rond was, werd dit in de tijd van Christoffel Columbus (niet door hemzelf) toch weer in twijfel getrokken. Ik denk dat iedereen momenteel toch overtuigd is dat de aarde "geen rand" heeft.

De correcte informatie over een aantal complottheorieën vind je hier.

 1. Doctors for Truth beweert dat Covid-19 fake news is en geen ziekte of pandemie, maar een politieke dekmantel en een gewone griep. Volgens deze illustere "medische" organisatie werken mondmaskers voor geen meter, net als een lockdown en het griepvaccin zou Covid-19 zelfs een hogere verspreidingsgraad geven.
  Wetenschappelijk is er geen enkel bewijs om deze bewering te staven. De uitleg die men geeft hangt met haken en ogen aan mekaar en kan door niets bewezen worden.
  Dat het méér en totaal anders is dan een gewone griep is wèl wetenschappelijk bewezen, net als het feit dat mondmaskers "een preventieve functie" hebben. 
  Het dragen ervan is nooit ergens ingevoerd als een oplossing, eerder als hulpmiddel om verspreiding van een besmetting tegen te gaan.
  Er is nooit gezegd door onze beleidsvoerders dat een definitieve oplossing het doel van een lockdown was. Een lockdownmaatregel dient enkel om een tijdelijke oplossing te bieden, om een tijdelijke afremming van het virus te bewerkstelligen en de reproductiegraad beneden de 1 te krijgen. Men onderzoekt nog steeds definitieve oplossingen. Dat dit een moeilijke zaak is, dat weten we ondertussen.
  Het blijkt ondertussen dat een intensieve contactopsporing, gecontroleerde quarantaines en een uitgebreide testing de beste manier is om het virus te beheersen en dat de opbouw van een groepsimmuniteit uiteindelijk ervoor moet zorgen dat het virus toekomstgericht controleerbaar blijft. Een goed voorbeeld hiervan is de aanpak in Nieuw-Zeeland, dat momenteel slechts 40 "actieve gevallen" kent. Hierover verder méér.
  Wat te denken van de 179 artsen en verplegenden die coronagerelateerd stierven in de maanden maart en april 2020 in Lombardije? Bij mijn weten is zoiets nog nooit voorgevallen tijdens een griepepidemie. 

  De 13 pagina's overlijdensberichten in april 2020 in Het Belang van Limburg spraken ook boekdelen. Moet er nog méér bewijs zijn dat er toch wel een verschil is tussen Covid-19 en de seizoensgriep?
  Als we de cijfers vergelijken, gaan we ook meteen zien dat er een groot verschil is en dan heb ik het hier door het aantal dodelijke slachtoffers door Covid-19 te vergelijken met de oversterfte door influenza.

  Van maart 2020 tot vandaag stierven er 10.413 patiënten door Covid-19, geprojecteerd op jaarbasis wordt dit momenteel 15.619 (zo''n projectie zijn geen effectieve cijfers, maar een benadering).
  Het jaarlijks gemiddelde van de oversterfte te wijten aan influenza is ongeveer 2.000 voor de periode 1999-2010.
  Men kan dus stellen dat het aantal dodelijke slachtoffers aan Covid-19 ongeveer 8 keer hoger ligt, m.a.w. het aantal dodelijke slachtoffers ten gevolge van influenza is ongeveer 12,8 % van het aantal dat gerelateerd is aan Covid-19.
  Je kan natuurlijk niet weten hoe alles zich verder ontwikkelt, maar dit is de huidige stand van zaken. Ik zie dus een opmerkelijk verschil in het aantal slachtoffers.
  In dit filmpje van Universiteit Vlaanderen legt Professor Geert Molenberghs uit waarom Covid 19 dodelijker is dan de jaarlijkse seizoensgriep.
  Interessant hier om te vergelijken is nog de pandemie van de varkens- (Mexicaanse-) griep H1N1 in 2009. Bij sterfgevallen was er steeds een combinatie met één of meerdere andere aandoeningen. Overlijden aan de griep op zich was zeldzaam. In 2009 waren er wereldwijd 17.483 bevestigde sterfgevallen, in 2010 waren er dit 39 in de UK en in 2015 waren het er 1370 in India.

  Van april 2009 tot 11 februari 2010 waren er in België 19 sterfgevallen (in 10 ½ maand).
  Ter vergelijking: op 8 maanden tijd vielen er nu in België 10.413 Covid-19-slachtoffers, 548 keer méér als bij H1N1 op 10 ½ maand tijd.
  Ook hier gaat de vergelijking met een seizoensgriep dus niet op.
  Momenteel wordt deze griep als een gewone griep behandeld.
  De vaccinatie met "Pandemix" tegen deze griep tussen eind 2009 en begin 2010 leidde tot een groot schandaal, wegens de ernstige bijwerkingen, waaronder narcolepsie. De fabrikant GSK (Glaxo Smith Kline) zou geweten hebben van deze bijwerkingen, waardoor na een aantal rechtszaken grote aantallen vaccins werden vernietigd en er schikkingen werden getroffen met de slachtoffers. Een identiek griepvaccin (Arepanrix) van hetzelfde bedrijf had veel minder bijwerkingen. Vanaf toen werd vaccinatie door velen opnieuw in vraag gesteld. Het doorgedreven onderzoek naar de bijwerkingen op lange termijn had gefaald.
  We zien een dalende curve in andere pandemieën van de 20ste eeuw, dit geholpen door een betere preventie en behandeling:
  - Spaanse griep: 1918-1919 - 20 tot 100 miljoen doden (men weet het niet juist)
  En in België? Men denkt tussen de 30.000 en de 80.000, tijdgenoten schatten 20.000. Marc Reynebeau schat bijna 300.000 in zijn boek "De moeder aller pandemieën die onder de mat geveegd werd".
  - Aziatische griep (vogelgriep): 1957 - 1 tot 4 miljoen doden
  En in België? Geen gevallen bekend.
  - Hongkonggriep: 1968-1969 - 700.000 tot 1 miljoen doden
  En in België? Geen gevallen bekend.
  Ook nu nog is er veel discussie over het accuraat berekenen en tellen van de sterftecijfers. Cijfers zijn nuttig, maar kunnen ook gevaarlijk zijn. Verschillende berekeningswijzen in andere landen maken het er niet eenvoudiger op!

 2. De Great Barrington Declaration zegt over een aantal dingen iets heel anders dan Elke (Françoise) De Klerk verkondigt. Ter info: zij is een voormalige huisarts (specialisatie ouderengeneeskunde) in België (Praktijk van Strydonck – Antwerpen) en momenteel werkzaam in de ouderenzorg in Nederland in afwachting van haar nieuwe certificering. Zij zegt dat dat PCR-testen niet deugen en vals-positieve resultaten geven, dit in tegenstelling tot wat de Declaration zegt, want: “verpleegtehuizen moeten regelmatig PCR- tests uitvoeren bij ander personeel en alle bezoekers”.  Bij een positieve PCR- testuitslag is er altijd een kleine kans op een fout-positief resultaat, omdat er soms nog resten aanwezig zijn als de test pas afgenomen wordt nadat de ziekteverschijnselen reeds verdwenen zijn. Maar ENKEL DAN en niet ALTIJD. Toch een grote nuance. Haar uitspraak komt wetenschappelijk over, maar is het in dit geval zeker niet!
  De test is volgens onderzoek héél betrouwbaar om te stellen of iemand al dan niet besmet is.
  De laatste spreker zegt dat 90% van de PCR-testen onjuist zijn. Deze uitspraak is op geen enkel wetenschappelijk onderzoek gebaseerd, enkel op “horen van”.
  Doctors for Truth ondersteunt The Great Barrington Declaration die in heel veel woorden weinig vertelt en in feite weinig verschilt van de visie van het merendeel van de wereldvirologie, behalve dat zij lockdowns zinloos vinden. Groepsimmunologie vinden zij heel voornaam, net als de modale medische wereld. Bij de opbouw hiervan moeten de meest kwetsbaren eerst aan de beurt komen, ondersteund door vaccinatie.
  Dat is ook niets nieuws onder de zon.
  Nochtans spreken veel organisaties die tegen alle vormen van een lockdown zijn, zich uit TEGEN vaccinatie! Wat een contradictie met wat in de "declaration" vermeld staat.
  Groepsimmunologie verkrijgen is een werk van lange adem, want minstens 60% van de bevolking moet besmet zijn geweest om een werkbaar minimum van 40% immuniteit te verkrijgen. Maar de grote vraag blijft dan nog: “Hoe komt het dan dat mensen twee of drie keer besmet worden”. Die zogenaamde groepsimmuniteit werkt dan toch niet zo goed met dit onberekenbaar virus, of is er een andere uitleg? De wetenschap is er in elk geval op dit moment nog niet uit.
  In België werd sinds het begin van de epidemie bij 202.151 mensen een besmetting met Sars-CoV-2 (= Covid-19) vastgesteld. Dat is slechts een fractie van het werkelijke aantal besmettingen, omdat er beperkt getest werd. Uit immuniteitsonderzoek van de Universiteit Antwerpen blijkt dat in de week van 18 mei 6,9 procent – of ruwweg 790.000 Belgen – antistoffen had tegen Covid-19. Sinds 4 mei wordt er uitgebreider getest. Alle patiënten met symptomen moeten momenteel getest worden.

 3. De tweede spreker in het filmpje zegt dat er in april ZERO coronadoden waren in de Ierse Republiek en dat er tot nu toe 89 coronadoden zijn gevallen.
  Zij baseert zich hierbij op de Central Statistics Office.
  Zij heeft wellicht op een andere planeet geleefd, want de eerste coronadode in Ierland is gevallen in Dublin op 11 maart 2020. Heden 16 oktober zijn er reeds 1839 Covid-19-gerelateerde doden. Een "klein" verschil van 1750 doden! Te verwaarlozen?
  Zie ook de officiële site van de Ierse regering.
  De statistieken van de CSO (dezelfde bron als deze waar zij zich op baseert) vermelden in de “Covid 19 Information Hub” dat er op 2 oktober 2020 reeds 1.801 Covic-19-gerelateerde doden te betreuren vielen. Op 20 oktober 2020 werden er 1.852 slachtoffers geteld. Wat deze mevrouw vertelt strookt dus helemaal niet met de werkelijkheid. Op 19 oktober 2020 kondigde premier (Taoiseach) Michéal Martin een tweede lockdownperiode van 6 weken af vanaf woensdag 20 oktober middernacht.

 4. De laatste spreker haalt een uitspraak aan van Professor Mark Woolhouse aan. Woolhouse is docent epidemiologie & besmettelijke ziekten in het Usher Instituut aan de Universiteit van Edinburgh en lid van de Wetenschappelijke “Pandemic Influenza Group on Modelling”, een subgroep van SAGE, het adviesorgaan van de Britse overheid, vergelijkbaar met onze Sciensano.
  Hij vertelt dat deze in een artikel (Express 26/8/2020) zou gezegd hebben dat een lockdown zal worden gezien als een “monumentale ramp op wereldschaal en nooit meer mag gebeuren”.
  Dat klopt, maar in welke context heeft hij dit gezegd? Je moet ook àlles lezen...
  Want hij vertelde er ook bij dat de lockdown een “paniekmaatregel” was, maar gaf toe dat het ook destijds DE ENIGE OPTIE was, "omdat we niets beters konden bedenken". Aan het einde van het artikel zegt hij: “Destijds stemde ik in met een lockdown als noodhulp op korte termijn, omdat we niets beters konden bedenken om te doen, maar het was altijd duidelijk dat op het moment dat we aan de afbouw van de maatregelen begonnen, de infectiecijfers weer zouden stijgen.”
  Hij had gehoopt dat ze het virus beter hadden kunnen aanpakken, zodat een lockdown niet langer nodig zou zijn.
  Hij beveelt massale testen aan vooral in scholen, verzorgingswerk, verzorgingstehuizen en maatschappelijke werkers. De kosten hiervan zouden, alhoewel hoog, niet opwegen tegen de kosten die een lockdown veroorzaken. Dit is ook de werkwijze die de regering van Nieuw-Zeeland succesvol heeft toegepast.
  Inderdaad "weten is kennis hebben". Indien je weet hoe de toestand op een bepaald ogenblik is, dan kan je ook adequaat reageren. Maar het probleem momenteel is nog steeds de wispelturigheid van het virus, want men weet niet hoelang je na een besmetting immuun bent en blijft. Sommige patiënten worden opnieuw besmet. De vraag stelt zich dus: "Wanneer ben je immuun en voor hoe lang?"
  Dan is er ook nog het probleem van wèl drager zijn, maar niet besmettelijk zijn.
  Het zijn allemaal nieuwe onbekende toestanden waar men mee af te rekenen krijgt.
  Daarom is het opbouwen van een groepsimmuniteit die zich constant opbouwt, maar ook afbouwt zo een moeilijke opdracht.
  Ook heeft Professor Woolhouse gezegd en dit op 28 september 2020 in The Sun, dat “hoewel strikte maatregelen (lees: lockdown) de onmiddellijke crisis stoppen en de overdracht snel verminderen, ze er niet voor zorgen dat het virus verdwijnt”.
  Dat wisten we al! Maar er moet "iets" gebeuren in een crisis en is er momenteel een alternatief? Met de huidige kennis en middelen is er geen enkel direct werkzaam.

  Gevraagd naar het potentieel van een derde golf zei hij tegen BBC One in de Andrew Marr Show: “Het scenario dat ik eerder noemde omvat deze mogelijkheid eigenlijk en dit is gewoon weer een bewijs van wat ik eerder zei, dat lockdown het probleem niet oplost maar uitstelt”. Hij beveelt dan ook alternatieven aan, zoals massatesten (zie eerder). Verder zegt hij dat Zweden aantoonde dat het virus onder controle gehouden kon worden zonder een “strikt afgedwongen lockdown”.
  Professor Woolhouse pleit voor duurzame beperkingen is bang dat hij de komende maanden en zelfs de komende jaren geen weg zonder beperkingen meer ziet.
  Op een vraag of de regering aan het begin van de pandemie andere opties had dan een nationale lockdown, antwoordde hij “eigenlijk nee”. Hij stelde ook het vroegtijdig sluiten van de pubs in vraag, wegens gebrek aan modellen over de gevolgen hiervan.

  Even een toelichting:
  Zweden heeft wel een groot demografisch voordeel ten opzichte van ons land en de meeste van onze omringende landen.
  In Zweden wonen ongeveer 10 miljoen mensen op een oppervlakte van 450.295 km², waarvan 8,67 % water, dus 411.254 km².
  In België wonen ongeveer 11,5 miljoen mensen op een oppervlakte van 30.528 km², waarvan 6,2% water, dus 28.635 km².
  Technisch gezien heeft 1 persoon in het uitgestrekte Zweden een levensruimte van 0,04 km² (4 hectare), in België heeft 1 persoon een levensruimte van 0,002 km² (20 are), wat 20 keer minder is dan in Zweden. De grote ruimte is dan ook de voornaamste reden dat de besmettingsgraad zo laag ligt in Zweden. 
  Maar toch moest Zweden, het Europese buitenbeentje m.b.t. corona-aanpak, deze week een regionale (lokale) lockdown invoeren, nadat bleek dat er in de steden minder immuniteit was opgebouwd dan eerst werd gedacht.
  In België leven we bijna op ieders schoot.
  Bij het vergelijken van landen kom je steeds tot dezelfde vaststelling, namelijk dat bij landen met een grote oppervlakte de pandemie veel milder toeslaat.
  Op zaterdag 17 oktober 2020 werd de verkiezingsoverwinning van de Nieuw-Zeelandse socialistische zeer populaire premier Jacinda Ardern gevierd op "traditionele wijze", met 30.000 uitgelaten mensen, die dicht bij elkaar stonden zonder mondmaskers, omdat de epidemie daar onder controle is. Hoe heeft men dat kunnen bereiken?
  Toen de regering op 2 februari 2020 vernam dat er zich op de Filippijnen een eerste besmetting buiten China voordeed, heeft ze zo snel mogelijk alle grenzen te water en te lucht gesloten voor personenverkeer.
  "Er vroeg en hard tegenaan gaan", was de leuze van Jacinda. Op het ogenblik van de actie waren er slechts 102 vastgestelde besmettingen en was er nog geen enkele dode gevallen! Omdat Nieuw-Zeeland een eilandengroep is, kan er enkel personenverkeer plaatsvinden via de lucht en het water. Het is trouwens het meest geïsoleerde land ter wereld. Dat kan men van België niet zeggen! Met een oppervlakte van 268.021 km² en 4.925.477 inwoners heeft Nieuw-Zeeland ook een demografische voorsprong, want technisch gezien heeft elke bewoner 5 hectare "leefruimte", 25 keer méér dan een Belgische inwoner. Maar toch zijn deze getallen voor Nieuw-Zeeland niet zaligmakend, want alleen in de drukbevolkte steden Auckland, Wellington, Christchurch, Hamilton , Napier, Hastings, Tauranga, Dunedin en Palmerston North woont méér dan de helft van de bevolking (2.556.400). In vergelijking met Zweden heeft NZ dus niet een uitgesproken demografisch voordeel. 
  Haar aanpak van Covid-19 blijkt ondertussen de beste ter wereld:
  - een onmiddellijk sluiten van het luchtruim en havens voor personenverkeer, behalve voor terugkerende Nieuw-Zeelanders;
  - terugkerende Nieuw-Zeelanders moesten in overheidsquarantaine en werden tweemaal daags getest;
  - een lockdown van zes weken die als de strengste ter wereld gold;
  - een uitgebreid contactonderzoek;
  - uitgebreide testen (testcapaciteit was 10.000 personen PER DAG!);
  - geïnfecteerde personen moesten zich streng houden aan een quarantaine;
  - een financieel steunpakket voor alle inwoners en de economie.
  Het valt op dat een lockdown onontbeerlijk bleek om zo'n goede resultaten te kunnen bekomen. NZ is het enige land waar we een bewijs kunnen zien dat diverse gecombineerde maatregelen leiden tot een goed resultaat.

Het huidige sluiten van de café's & restaurants voor voorlopig één maand vanaf 19/10/2020 heeft ook te maken met het feit dat het "bewegingen" van mensen op gang brengt: samen in de auto zitten, dicht bij mekaar over straat wandelen, dicht bij mekaar zitten. In veel gevallen wordt er geen of te weinig afstand gehouden en wordt het mondmasker niet gedragen. Ook wordt er meestal gemoedelijker en losser met mekaar omgegaan. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat veel positieve gevallen voorafgaand een café- of restaurantbezoek hadden gedaan, alhoewel dat er geen rechtstreeks bewijs kon gevonden worden (hoe?) dat de besmetting daar zijn oorsprong had gehad. Ik vermoed niet dat het restaurantbezoek op zich besmettingen veroorzaakt met de vóór 19 oktober 2020 bestaande reglementering.
Zoals veel andere maatregelen is het sluiten (of beperkingen invoeren in...) van café's & restaurants een preventieve maatregel, maar geen oplossing.
Door het toepassen op de hele horeca vermijd je ook overloze discussies, zoals in het verleden reeds gebeurd is. Er is in elk geval duidelijkheid nu. Kiezen tussen de cholera en de pest is steeds een moeilijke opgave geweest. Hoe méér sociale contacten vermeden kunnen worden, hoe beter het uiteindelijke resultaat. Kan je anders een andere oorzaak verzinnen van het feit dat na de 1ste lockdown de besmettingscijfers en de dodenaantalen naar beneden gingen. Het gaat heus niet aan "de voorzienigheid" gelegen hebben.

Het ontkennen van de pandemie is ook een item dat voorkomt in het gedachtengoed van QAnon, een van oorsprong Amerikaanse "vereniging" van complotdenkers, waarvan de ideeën ook in Europa al navolging hebben, onder andere bij de groep Viruswaanzin van dansleraar Willem Engel (43), die zich graag epidemioloog noemt. De evenknie is Viruswaarheid.
Het is voor mij duidelijk dat het woord "waanzin" vele aanhangers op het lijf geschreven is!
Het afficheren van de letter "Q" is een gebruik dat ook bij deze sinistere vereniging regelmatig gebeurt, zoals onlangs nog op een kleine betoging voor de Financietoren (de "Mensifestatie" met een 200- tal aanwezigen.) in Brussel op 16/08/2020. Omdat dit zo subtiel mogelijk gebeurt leggen weinig mensen een onderling verband. Bekijk maar even het tweede filmpje.
Hij vertelt er niet bij dat hij in 2008 zijn medische studies in de biofarmacie vaarwel heeft gezegd. Wellicht heeft de eerste lockdown hem op het gemoed gewerkt, omdat hij geen danslessen meer kon geven, waardoor hij weer de wetenschapper kon gaan spelen, meer bepaald in de “specialisatie” aërosolen, waarin hij in zijn studietijd onderzoek heeft verricht.
De familie Engel (vader Cees en de zonen Willem en Jan) laten zich de wet niet voorschrijven, dat was al eerder bekend. Ze wantrouwen alle macht. Vader Cees was een biochemicus en broer Jan heeft een prostitutiebedrijf in het Duitse Bremerhaven. Willem's moeder was muziekdocent.
Cees stond ook bekend als een huisjesmelker en krottenkoning en eigenaar van de camping Fort Oranje in Noord-Brabant, dit even terzijde.

Viruswaanzin  (=Viruswaarheid) bekijkt net als QAnon overigens, het overheidsapparaat als een wereldwijde elite (Cabal), die achter de schermen zweert tegen de mensheid. Deze ultra-rijken, waaronder koningshuizen, zouden supermachtig zijn en gebruiken pedonetwerken en seksfeesten om politici mee te chanteren. Zij zouden kinderbloed drinken en zich extracten uit de hersenen van kinderen inspuiten om zich beter te voelen. Dat laatste geven ze de benaming "adrenochroom".
Een chemische ontleding leert ons dat het een hemostatisch medicijn is, dat gebruikt wordt om het bloed te stelpen.
De Cabal zou de volledige macht wereldwijd willen bekomen door alle rijkdom en grondstoffen in bezit te krijgen. QAnon beweert ook dat alle koningshuizen met mekaar verwant zijn, net als alle Amerikaanse presidenten trouwens. Natuurlijk zijn er veel koningshuizen verwant, omdat ze de huwelijkspartners enkel gingen zoeken in andere koningshuizen! Méér zit daar niet achter.
Maar de verwantschap tussen de presidenten is hoogst twijfelachtig!
Het verspreiden van biowapens, zoals het (volgens hun) in het laboratorium gemodifieerde coronavirus, zou ook een werk zijn geweest van de Cabal.
Degenen die de Cabal ontkennen worden bekeken als verdedigers van de Cabal en zo gaan we natuurlijk nooit uit deze vicieuze cirkel geraken. Ontkenners worden argwanend bekeken.
De Cabal zou in 1776 de "Illuminati" hebben opgericht en zou lid zijn van allerlei geheime genootschappen zoals: de omstreden Bilderberggroep, de Trilateral Commision, de Club van Rome, de Orde van Malta, Skull & Bones en Council on Foreign Relations.
Deze losse organisaties zouden in een piramidesysteem werken met personen die aan elkaar verbonden zijn. Zij zouden werken als schaduwregeringen en in grote lijnen de politieke agenda's overal ter wereld bepalen via marionettenpolitici. Deze "as van het kwaad" zou opereren vanuit Rome, The City of Londen, Washington DC en Jeruzalem. Momenteel zou er een opdeling hebben plaatsgevonden:
- De "Nazi's": Europese koningshuizen en Bush/Clintongroep in de VS;
- De Zionisten (Israël en de VS);
- De Jezuïeten (zwarte adel en vaticaan);
- De Aziatische Dragon groeperingen.

Het kan dus niet gek genoeg zijn wat er allemaal beweerd wordt. Waarschijnlijk zal er hier en daar wel een beetje waarheid zitten, zoals meestal bij controversiële bewegingen. 
Ik laat het over aan de lezer om hierover te oordelen.
De "Illuminati" komen ook aan bod in het boek "Angels & Demons" van Dan Brown, dat tevens verfilmd werd met Tom Hanks in de hoofdrol.

De groep Viruswaanzin/ Viruswaarheid pikt met de slogans  "liefde, vrijheid, geduld en waarheid" alles op, niet enkel het gedachtengoed van QAnon, maar ook allerlei onsamenhangende theorieën. Hoe gekker de bewering, hoe beter, lijkt het wel!
In elk geval zijn er mensen die er klakkeloos intrappen.
Oordeel zelf over de beweringen:
- dat ons afweersysteem om zeep wordt geholpen door 5G;
- dat Covid-19 niets meer dan een griepje is;
- dat vaccinatie nergens op slaat en het afweersysteem kapot maakt;
- Lockdown? Een schande dixit VW
- Geen versoepeling van de lockdown? Nog een grotere schande dixit VW
- Pedofielen en kinderhandelaars? De regering zit er vol van! (volgens VW)
- Trump is de verlosser van de wereld (het is bekend dat ook hij QAnon steunt)

Net zoals “pizzagate”, waar Hillary Clinton als hoofd van een bende kinderronselaars in een pizzarestaurant haar hoofdkwartier zou hebben gehad (in Washington) is het allemaal uit de lucht gegrepen.
Pizzagate heeft er wel voor gezorgd dat in december 2016 de 29- jarige Edgar Welch met geweer en pistool gewapend het bijna volle restaurant "Comet Ping Pong" in Washington D.C. binnenviel en er schoten loste.  Er viel gelukkig maar één gewonde. 
Maar als je openlijk tegen deze volgelingen zegt dat het allemaal onzin is en dat ze het volledig bij het verkeerde eind hebben, dan bekijken ze je meewarig in de zin van: “Arme sukkelaar, “ze”(Cabal) hebben je al helemaal onder de knoet".
Maar één klein punt hebben deze adepten: de politiek is niet helemaal zuiver en dat weten we allemaal, maar is het ooit anders geweest?  De rotte appels vallen er vanzelf tussen uit.

Nog enkele beweringen van Viruswaanzin:

 • Het virus is helemaal niet zo gevaarlijk, want de sterfte is MAAR 0,26 %.
  Die 0,26 % is volgens Viruswaanzin een bovengrens en klopt "ongeveer", maar de seizoensgriep haalt maar 0,1 % en dat is wel méér dan de helft minder!
  Viruswaanzin zegt er bij dat "recent onderzoek in Japan" een percentage berekende tussen de 0,05% en 0,12%. Maar wat blijkt? 
  Ze haalden hun mosterd bij een "vroege schatting" van de sterfte in Whuhan in januari en februari 2020.
  Een betere schatting is 0,4 % en dat is VIER keer méér dan de jaarlijks terugkerende en sterk balancerende cijfers van de seizoensgriep.
  Deze schatting is afkomstig van het uiterst betrouwbare CDC (Centers for Disease Control and Prevention) van het Johns Hopkins University of Medicine.
  De 0,26% die Viruswaanzin aanhaalt is afkomstig uit een "instructie voor virologen" (update 10/09/2020) van de "Centers for Disease Control and Prevention", het Amerikaanse RSZ.
  Nog belangrijker is dat verschillend van de seizoensgriep Covid-19 iedereen kan treffen, omdat haast niemand een opgebouwde weerstand heeft en dat deze weerstand zich zonder vaccinatie en zonder enige maatregel enkel kan ontwikkelen met een hoog sterftecijfer als gevolg.
  En dat moeten we ten allen tijde trachten te vermijden, het zal je kind, ouder, broer of zus maar wezen.
  Ook heeft de seizoensgroep nog nooit gezorgd voor een overbelasting van de ziekenhuizen, waarbij niet-dringende ingrepen moeten worden uitgesteld om plaats te maken voor Covid-19-patiënten op de intensive-careafdelingen. 
  Vanaf een structurele R-waarde (reproductiegetal) hoger dan 1 is het nodig dat ziekenhuizen méér bedden moeten vrijmaken voor ernstig zieke patiënten dan wanneer de R- waarde beneden de 1 blijft.
  Bij de seizoensgriep is de bezettingsgraad van de intensive care steeds beneden de normale capaciteit gebleven in het verleden. Er is dus wel degelijk een verschil.
  Bij de ontkenners wordt meestal enkel naar het aantal dodelijke slachtoffers gekeken, terwijl het aantal opnames in de ziekenhuizen in eerste instantie een heel voorname factor is. In een overbelast systeem vallen er altijd méér slachtoffers.
 • Het virus verspreidt zich ENKEL door de lucht, dus ventileer.
  Over het eerste is het iedereen eens, maar niet ENKEL, er zijn immers nog andere manieren waarop het virus zich kan verspreiden. Maar ventileren houdt totaal geen steek, want dan wordt het nog erger. Zwevende virussen gaan zelfs onder de deuren door. Niet doen dus!
  De grootte van het virus is ongeveer 1/10.000 van een millimeter. Ter vergelijking: een menselijke cel is 1/100 van een millimeter en een bacterie is 1/1000 van een millimeter.
 • Handen wassen en oppervlaktes reinigen is niet nodig, want het virus verspreidt zich enkel door de lucht.
  Dit is een halve waarheid, want de kans is klein dat je ziek wordt via oppervlakken.
  Maar via de vochtige warme handen kan het natuurlijk wèl. Hier zijn talloze studies over. 
 • Het virus verspreidt zich niet via contact, dus knuffel er maar op los.
  Onderzoek bewijst het tegendeel! Bij het knuffelen kunnen er immers aërosolen vrijkomen. Dan heb ik het nog niet over het huidcontact (aangezicht, handen).
  Daar had je nog niet aan gedacht hé Willem!
 • De anderhalve metermaatregel is nergens voor nodig.
  In tegendeel, anderhalve meter is nog véél te weinig volgens o.a. een onderzoek van het Massachusettes Institute of Technology. In een vochtige, warme atmosfeer kunnen de aërosolen zich zeven tot acht meter verplaatsen.
 • “Muilkorven” (mondmaskers) kunnen leiden tot de dood door verstikking van kinderen.
  Deze bewering van Engel slaat nergens op. De linkjes leiden je naar obscure nieuwssites die vol staan met leugens, leugens die door hemzelf en door zijn aanhang klakkeloos aanvaard worden als waarheid. Onderzoeken wijzen iets heel anders uit. Ze “dragen bij” tot het verhinderen van de verspreiding van aërosolen. Alle beetjes helpen!

Enkele acties en uitspraken van Viruswaanzin:

 • Videoparty’s (what's in a name?);
 • Tegen hekken aanrijden en schreeuwen dat pedofilie het echte virus is;
 • Verklaren dat de elite kinderbloed drinkt en zich hersenextracten inspuit om zich beter te voelen;
 • Het houden van wilde demonstraties op plaatsen waar het verboden is;
 • Corona-waarschuwingsstickers weghalen;
 • Coronahekwerken omverrijden;
 • Koffiedrinken in de trein, zo lang en opzichtig mogelijk;
 • Opdagen bij coronatestlocaties en daar de (onbestaande) pedopartijen aanklagen;
 • De mondmaskerplicht vergelijken met de Jodenster;
 • Virologen “hogepriester-virologen” noemen;
 • Ministers “halfgoden-ministers” noemen;
 • Vertellen dat de Nederlandse politiek een lynchpartij à la gebroeders de Witt te wachten stond. Johan en Cornelis de Witt werden op 20 augustus 1672 in den Haag vermoord door leden van de plaatselijke schutterij. Beiden behoorden tot de bekendste Nederlanders van hun tijd. Ze werden beiden vermoord, ondersteboven opgehangen en daarna werden de tenen, vingers, duimen, oren, neuzen, lippen, tongen en handen afgesneden.
  Fraaie uitspraak Willem! Je bent echt een voorbeeld voor onze jeugd!
 • Kinderen die over de anderhalve meter-maatregel leren zijn een soort van Hitlerjugend.
 • Verpleegtehuizen en verzorgingstehuizen platbellen
 • Verzorgingstehuizen "slachthuizen" noemen
 • Pleiten dat de verzorgingstehuizen volledig terug open moeten
 • Demonstreren bij scholen
 • Beweren dat de coronacrisis vooral een crisis is door de maatregelen en niet door het virus zelf
 • Het verwijt dat de officiële media het enkel hebben over positieve, asymptomatische gevallen die reeds over een collectieve immuniteit beschikken.
  Er is geen enkel bewijs dat er een blijvende immuniteit is, enkel een tijdelijke.
 • Het verwijt dat "echte" experts (die aan hun kant staan) de mond gesnoerd wordt.
  Moet je dan toelaten dat er leugens verkondigd worden? 
 • Beweren dat de immuniteit bijna bereikt is.
 • Dat er medicijnen bestaan tegen "Covidklachten", waardoor maatregelen onnodig zijn.
 • Dat het Sars-CoV-2-virus (=Covid-19) zelfs helemaal niet bestaat en synthetisch gemaakt is. Bill Gates wordt hierover beticht. Gates heeft zich ooit in een interview laten ontvallen dat vaccins konden bijdragen "om de wereldbevolking uit te dunnen". Dit heeft natuurlijk allerlei interpretaties op gang gebracht. 
  Maar wat zei hij juist? Hij zei dat vaccinaties mogelijk kunnen bijdragen aan een langzamere bevolkingsgroei. Hij zei niet dat hij met vaccins mensen wilde vermoorden.
  Het is al lang bekend dat o.a. in ontwikkelingslanden de ongebreidelde bevolkingsgroei beter zou afgeremd worden, om andere problemen beheersbaar te kunnen houden.
 • Dat hydroxychloroquine werkt bij de behandeling van Covid-19. Ze "bewijzen" dat omdat er bij bepaalde heelmeesters geen patiënten zijn overleden. Onderzoek wijst uit dat het medicijn niet werkt en dat er nadelige gevolgen kunnen zijn op lange termijn.
  Zie ook hier.

Bewijzen van al deze acties en uitspraken zijn gemakkelijk terug te vinden op het internet. Er valt wel te vermelden dat sociale media als Facebook en Twitter de laatste tijd wel méér en méér fake-nieuws verwijderen, wat een positieve zet is. 

Het valt me op dat het merendeel van de aanhangers van zowel QAnon als Viruswaanzin, om het zacht uit te drukken, een enorm gebrek aan intellectuele eigendom heeft en het complotdenken onmiddellijk als dè grote waarheid aanneemt, terwijl er geen enkel bewijs is en er ook nooit een bewijs zal komen.
Het speelt zich enkel af in de hoofden van deze doemdenkers.
Typerend is dat ze zich enkel eenzijdig informeren via meestal internetkanalen, die dezelfde boodschap uitbrengen van dit wereldvreemde gedachtengoed.
Populistische partijen weten dit ook en zullen hun informatie ook steeds op een simpele manier brengen, zonder factchecking.  Steeds de negatieve dingen in onze maatschappij aanklagen, maar geen alternatieven aanbrengen!
Ze begrijpen werkelijk niets (of bitter weinig) van de realiteit en daarom hebben de simpele woorden van hun leiders zoveel navolging. Dat zie je ook in America bij de Trump- aanhangers. Ook Trump zelf vertelt enorme domme dingen, maar begrijpt zelf niet wat hij allemaal uitkraamt. Verantwoording voor iets afleggen staat ook niet in zijn woordenboek. 

Maar zijn niet-intellectuele aanhang hangt aan zijn mondige lippen.
Als je dan bij deze complotdenkers dingen probeert te weerleggen, dan begrijpen ze je gewoon niet, of ze betichten je ervan om een verdediger van de elite te zijn!
Een grote mond doet soms veel mensen zwijgen!
De gevolgen korte (en bij uitbreiding op lange) termijn kunnen echter desastreus zijn voor onze maatschappij, waarin de gezondheidszorg op een hoog niveau staat.
Maar toch je ongelijk blijven verdedigen, terwijl je 100% ongelijk hebt,  da’s straf! Je moet het maar kunnen! Je zou kunnen zeggen dat dit een bewijs is van "een groot karakter", maar niets is minder waar.
Toekomstgericht komen we met zulke doemdenkers geen stap verder en wordt de maatschappij enkel maar verder verziekt waardoor het positief denken in de kiem gesmoord wordt.

Het tragische is dat Willem Engel overtuigd is van zijn mening uit een goed hart, hij is iemand die creatief kan denken en is ook iemand met charisma, vandaar zijn aantrekkingskracht, althans volgens zijn collega-danslerares Monique Struch.
Maar hij zou zichzelf te geweldig vinden en kritisch zijn, behalve naar zijn eigen optreden, volgens een vroegere studiegenoot. 
En als je nu eenmaal een "wetenschap" verkondigd hebt, dan is het nadien heel moeilijk om je zonder gezichtsverlies hiervan te distanciëren. Het kan wèl, maar daar moet je moed voor hebben, moed die je niet nodig hebt om onzin te spuien.
Maar als een vroegere hoogleraar (Thomas Hankemeier) van zijn promotieonderzoek in 2008 zegt dat Willem waarschijnlijk wel veel afweet van aërosolen in de context van electrospray en massaspectrometrie, maar niet van aërosolen afkomstig van mensen die virussen overdragen, dan zegt dat veel over zijn vermeende kennis. Hiermee bedoel ik niet dat Willem geen wetenschappelijke kennis heeft. Maar in dit geval niet de juiste in elk geval.
Moeten we dan echt alles geloven wat de visionaire Engel vertelt? 
Hij heeft het voordeel van enorm communicatief en "lief" te zijn, waardoor hij heel goed overkomt. Sommigen gaan er dan ook meteen van uit dat alles wat hij vertelt "waar" is.
Maar als je de feiten nader onderzoekt, dan kom je bedrogen uit.
Hij is ook een meester in het weerleggen van alles, maar allesbehalve een groot denker.

Positief is volgens mij wel dat de moeizame rechtszaken die hij tot nu toe gevoerd heeft en nog steeds voert tegen de overheid, tot heden toe geen enkel resultaat hebben gehad.
Maar in de visie van Viruswaarheid en advokaat Jeroen Pols is verliezen tevens winnen, want deze nieuwe wereldorde bekijkt de staat en de gezondheidsdienst als een bende georganiseerde misdadigers, waartegen ze een ongelijke strijd voeren. Maar alle argumenten die ze aanbrengen zijn irrelevant, zoals ambtenaren beschuldigen van de dood van duizenden coronapatiënten en vertellen dat er medicijnen bestaan die de patiënten binnen de vijf dagen kunnen genezen, maar dat de toegang van medici tot deze medicijnen door de staat ontzegd wordt. 
Van geen enkele betichting kunnen ze echter ook maar een greintje van bewijs leveren!
Ook in België werd een kortgeding aangespannen om de coronamaatregelen op te heffen (24/06/2020). Maar de argumenten van de eisers, waaronder plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs, sneden geen hout volgens de rechtbank. Na de afwijzing van hun eisen door de Brusselse rechtbank van Eerste Aanleg, volgde er een beroepsprocedure bij het Brusselse Hof van Beroep op 14/10/2020. Op die manier wordt ons rechtssysteem, dat het al zo druk heeft, nog eens extra belast met zinloze rechtszaken! Een regelrechte schande!
Hij ontkent geradicaliseerd te zijn en gelooft dat hij 100.000 mensen kan mobiliseren. Vandaag 16 oktober 2020 zijn er echter maar 4.398 leden (week 39/2020). Dat is maar 4,3% van zijn doel. Weinig, niet?

Positief is ook dat o.a. de Nederlandse influencer Famke Louise, zich geëxcuseerd heeft voor haar verkeerde inzichten, nadat ze zich als een marionet van Willem Engel liet behandelen (#ikdoenietmeermee). Net als Gers Pardoel, Thomas Berge, Tim Douwsma en een aantal hiphoppers (Bizzey, Rugged, Trobi, Dyna, Outsiders, DJ Chuckie, Zoe Livay, Abstract, Yes-R en Kosso). Op 17 oktober 2020 overleed de 33- jarige Oekraïense ontkennende influencer Dmitry Stuzhuk aan de gevolgen van Covid-19 (hartproblemen na een besmetting).  Hij verkondigde eerst dat het virus een hoax was, maar toen hij in het ziekenhuis aan de beademing moest kwam hij tot inkeer. Voorafgaand had hij de goede adviezen van zijn echtgenote in de wind geslagen. Net zoals steeds posten ontkenners berichten in de media dat deze berichtgeving een leugen is. Wie moeten we vertrouwen? Onze reguliere pers of de broodje-aap-verhalen?

Positief in alles is ook dat de wetenschap mee evolueert en er steeds méér kennis verworven wordt over het virus, waardoor de behandeling, die aanvankelijk weinig voorstelde, steeds beter wordt. Genezing blijft het uiteindelijke doel, net als het feit dat er grote hoop is dat we na enkele tijd terugkijken op het virus zoals we nu doen op de seizoensgriep: het is nog steeds aanwezig (en zal aanwezig blijven), maar we kunnen proberen het te voorkomen (vaccinatie) en we kunnen het behandelen (medicatie).

Er wordt de huidige beleidsvoering, zeker in West-Europa verweten dat er niets of weinig gedaan wordt om immuniteit te verkrijgen. Omdat het verkrijgen van groepsimmuniteit zo'n lang proces is, bouwt dit zich tergend langzaam op. Eens de ondersteunende vaccinatie gestart is, zal de groepsimmuniteit automatisch toenemen. Momenteel alles loslaten is een heel groot risico, waaraan zich niemand gaat wagen, want dan staat ons in eerste instantie spoedig een overbelasting van het gezondheidssysteem te wachten, met in tweede instantie vele deels vermijdbare doden tot gevolg.

In elk geval ben ik persoonlijk van mening dat iemand die zoveel onzin uitkraamt, zoals Willem Engel die de bevolking en de tegenstrijdige partijen constant op stang jaagt, zijn aanhang mobiliseert en de gemeenschap polariseert, een gevaar is voor de maatschappij.
Net zoals in de VS onder het bewind van Trump de verdraagzaamheid enkel maar is afgenomen en de rassentegenstellingen constant worden uitvergroot en op de spits worden gedreven.
Willem Engel is een gevaarlijke charlatan die onder het mom van vrede en liefde al dansend en knuffelend een agenda uitvoert gebaseerd op pseudowetenschappelijke onzin.
Zijn werkwijze komt niet overeen met de doelstelling die we als democratische rechtsstaat willen handhaven voor de samenleving.

De Great Barrington Declaration beweert dat het huidige lockdownbeleid verwoestende gevolgen gaat hebben voor de volksgezondheid op korte en op lange termijn. Waarschijnlijk zijn een aantal ondertekenaars helderziend want op welke manier kan je nu zonder enig enkel bewijs vooruitkijken in de toekomst? Het lockdownbeleid zou een lagere vaccinatiegraad bij kinderen veroorzaken, verslechterende uitkomsten bij hart- en vaatziekten, minder kankerscreenings en een verslechterende geestelijke gezondheid met een grotere oversterfte in de komende jaren.
Dit zijn allemaal visionaire ideeën zonder enig bewijs. We zullen wel zien wat er gebeurt en daar lessen uittrekken, de manier die de mensheid altijd gehanteerd heeft in de voorbije geschiedenis.

In de verklaring staat ook dat kinderen van school houden een groot onrecht is.
Dat weten we! Werd ooit het tegendeel verklaard in België?
Men doet er toch alles aan om de scholen open te houden, tenzij het niet anders kan, of niet soms? Wat moet je doen met zieke leraren en zieke kinderen?
Evenzeer blijven lesgeven dan?
De hele school en daarbuiten gaan besmetten?

Kansarmen zouden onevenredig zwaar worden geschaad? Met de sociale voorzieningen die in België bestaan, is iedereen gelijk voor de wet en wordt iedereen op dezelfde manier behandeld. In de VS van Trump zal het wel slechter gesteld zijn en dan mogen ze nog blij zijn dat het voor Trump zo verguisde Obamacare nog bestaat!

Nog iets uit de Declaration: “Het nemen van maatregelen om de kwetsbaren te beschermen zou het centrale doel moeten zijn van de volksgezondheidsreacties op COVID-19. Verpleeghuizen zouden bijvoorbeeld personeel met verworven immuniteit moeten gebruiken en regelmatig PCR-tests moeten uitvoeren bij ander personeel en alle bezoekers”.
Moet je dan enkel personeel aanwerven met verworven immuniteit en het bestaande personeel naar huis sturen? Hoe kan je in godsnaam zoiets onmiddellijk in de praktijk brengen?
Waren PCR- tests niet onbetrouwbaar volgens de “Doctors for Truth”?

Groepsimmuniteit bouwt zich zeer langzaam op.
Landen zoals Groot-Brittannië, Nederland en Zweden hebben dit aanvankelijk toegepast.
Maar enkel Zweden heeft volgehouden. In Zweden kon dit ook omdat het dunbevolkt is en buiten enkele grootsteden de bevolking ver uit mekaar woont. Dit kan je niet vergelijken met het dichtbevolkte België bijvoorbeeld. Hier zouden de mensen massaal sterven en de ziekenhuizen zouden overbevolkt geraken, met alle gevolgen vandien.
Zweden heeft trouwens na 7 maanden nog geen werkbare groepsimmuniteit opgebouwd.

Wat is belangrijk?

Belangrijk is dat wij deze nare periode zonder veel kleerscheuren doorkomen en dat er langzaam een groepsimmuniteit kan opgebouwd worden, ondersteund door vaccinatie (zoals de Declaration aanbeveelt!), waarbij de meest zwakkeren voorkeur krijgen voor vaccinatie.
We moeten zeker niet gaan toegeven aan doemdenken en onzinnige complottheorieën.
Als er veel mensen hun tijd in willen steken en zichzelf hierdoor ziek willen maken, het zij zo.
Ze hebben het aan hun eigen doemdenken -  “dom-denken” te danken.
De tijd zal uitwijzen dat het zogenaamde “end-game” (de grote afrekening met de "deep state"- elite of "De Storm" van de Cabal er nooit zal komen, zoals de dwaze aanhangers van QAnon verkondigen, simpel om het feit dat de Cabal nooit bestaan heeft, terwijl QAnon beweert dat het al duizenden jaren bestaat.
Mocht Trump geen herkiezing krijgen, dan zal de onzin van QAnon ook snel uitdoven, in het slechtste geval moeten we deze onzin nog vier jaren kunnen ondergaan.
Na het Covid-19-tijdperk zal ook snel de beweging van Willem Engel uitdoven en dan kan hij terug zijn danspasjes gaan uitvoeren. Vele van zijn volgelingen zullen als verloren schapen worden achtergelaten, zichzelf nadien afvragend welke onzin ze toch allemaal uitgekraamd hebben de jaren voordien. Mensen opruien is gemakkelijk, zelfs met de grootste onwaarheden.
Net als in Lou de Palingboer dwepen zijn volgelingen met Engel. Het geloof in Lou brokkelde snel af toen hij - tegen zijn eigen profetie in - dood ging. Het geloof in Engel zal waarschijnlijk ook tanen als er heel veel andere mensen dood gaan.
In Duitsland is een illuster heerschap in de dertiger jaren ook hierin geslaagd.
Ik begrijp volkomen dat mensen zich in hun vrijheid beknot voelen en dat ze het soms helemaal zat zijn. Maar als je dan als antwoord de pandemie gaat voeden in de plaats van een deel van de oplossing probeert te zijn om een eind te maken aan de verspreiding, dan denk ik toch dat je niet helemaal wakker bent.
Vind je het normaal dat door alle maatregelen los te laten je een deel van de oudere generatie hiervoor opoffert? Er zullen inderdaad minder slachtoffers vallen bij de jongere generaties, maar moet je hiervoor je grootouders opofferen en de gezondheidszorg overbelasten?
Het klopt dat men zegt dat de overheid aanvankelijk niet goed is omgegaan met het virus.
Ze hebben het virus te weinig serieus genomen, hebben te laat gereageerd met bescherming, hadden geen (of veel te weinig) testen, hebben verzorgingstehuizen verkeerd aangepakt enz...
Maar dan stel ik mezelf deze vraag: "Hadden ze een andere keuze op dat moment?"
Alle grenzen sluiten kon bijvoorbeeld niet, niet enkel om praktische redenen, maar ook om economische. De Belg zou "op zijn achterste poten zijn gaan staan".
Maar toch werkt een hardere aanpak zoals in Nieuw-Zeeland.
Dàt bewijs is ondertussen geleverd.
Vergeet niet dat er weinig of niets bekend was over het virus. Hoe kan je je dan wapenen en maatregelen nemen tegen iets wat je helemaal niet kent? Als de overheid ergens een andere aanpak had gedaan, dan zou er eveneens kritiek zijn geweest. Als je "iets" doet, krijg je altijd kritiek. Soms krijg je zelfs minder kritiek als je helemaal niets doet.
De kritiek dat de toekomstige vaccins onbetrouwbaar gaan zijn omdat de testen op een veel te korte tijd zijn uitgevoerd is niet terecht. Een normaal verloop duurt 10 tot 15 jaar.
Maar sinds het begin van deze pandemie wordt "alles op alles" gezet door de farmaceutische bedrijven om zo snel mogelijk een werkend middel te hebben. Dit vroege vaccin zal betrouwbaar zijn, want de medische wereld gaat nu eenmaal niet over een nacht ijs, maar het uiteindelijke eindresultaat zal op alle vlakken beter zijn, dat hoeft geen betoog.
Verder onderzoek zal wellicht de vaccins "verfijnen".
Maar als we hierdoor de pandemie een halt kunnen toeroepen en de groepsimmuniteit voor de rest van het werk zorgt, dan mogen we toch tevreden zijn, niet?
De komende jaren zullen we evenzeer de nodige fysieke maatregelen moeten behouden om onze gezondheid veilig te stellen, Covid-19 zal ons nog lang blijven achtervolgen.
We moeten ons vertrouwen in de democratie behouden. Je kan het keren of draaien, maar onze democratisch bestel en de huidige regering is wettelijk. Je kan dan wel zeggen dat de federale regering in Vlaanderen geen meerderheid heeft, maar nationaal wèl en daar gaat het over.
Beslissen is soms moeilijk, omdat met zoveel factoren rekening worden gehouden en het zal wel nooit goed zijn voor sommigen zeker? Als je niet akkoord bent met de democratische waarden in ons landen, weerhoudt je niets om andere oorden op te zoeken waar je denkt dat je wèl je vrijheid kan herwinnen, maar kies dan niet voor Nieuw-Zeeland!
Hebben onze virologen, epidemiologen, biologen, wiskundigen en computerwetenschappers gelijk gehad in hun prognoses gelijk gehad? Ik denk het wel.
De meesten onder ons trokken in maart 2020 argwanend de wenkbrauwen op toen de wetenschappers het hadden over een 2de golf in het najaar. Toen bijna alles werd afgebouwd in de zomerperiode dachten velen dat Covid-19 nog een nare droom was geweest, maar niets is minder waar, dat weten we ondertussen. We zitten op de blaren van de 2de golf.
Hebben de wetenschappers de juiste adviezen gegeven? Rekening houdende met de situatie op het ogenblik van het advies, moet ik hier ook positief op antwoorden. Vergeet niet dat Covid-19 een lerende materie is, waarbij de wetenschap hierover zich stelselmatig opbouwt.
Heeft de politiek hier te zacht op gereageerd? Vermoedelijk wel, omdat de Belgische aard steeds de gulden middenweg bewandelt en dan nog proberen vele burgers er de kantjes af te lopen. Het is beter met een heel drastische aanpak te beginnen om dan langzaam verder af te bouwen.
We hebben het soms over "de korte pijn". Economisch zou het volgens mij in elk geval beter werken. De resultaten van zulke maatregelen moet je "in de tijd" evalueren.
Om een voorbeeld te noemen zou onze horeca in elk geval beter af zijn met kordaatheid in de plaats van de schommelende aanpak die er tot nu toe geweest is. Vele horecamensen weten het niet meer en staan op de rand van de afgrond. Bij een harde aanpak kon na een periode van inactiviteit meteen aan een opbouw begonnen worden, een opbouw dan ook meteen progressief verder zou kunnen verdergezet worden. Maar nogmaals: het is moeilijk om iets in te schatten op een bepaald ogenblik wat nog nooit heeft plaatsgevonden.
Wellicht worden er lessen getrokken bij een volgende pandemie (al sta ik hier niet op te wachten). Opbouwende kritiek is altijd welkom bij alles wat er in een democratie gebeurt.
In elk geval is het gedrag van de burger is bepalend.
Maar toch weer hoor ik bij het schrijven van deze column, dat ondanks de vele waarschuwingen de regels door velen toch niet gevolgd worden. 
Een gedwongen bijscholing over burgerzin, waarbij de dwarsliggers moeten overtuigd worden van de realiteit zou gepast zijn voor degenen die denken dat democratie enkel op een vodje papier bestaat en de wereld één corrupte boel is.
We zijn met z'n allen verantwoordelijk voor onze samenleving.
En indien je de beleidsvoerders niet vertrouwt, wie moet je dan wel nog vertrouwen?
De predikers van de complottheorieën en gekke ideeën die er circuleren? 
Je mag een andere mening hebben, maar je moet ook de realiteit durven zien, zoals je creativiteit maar een positieve bijdrage levert aan de maatschappij.
Indien je onwrikbaar blijft heb ik maar één advies: "vertrek" en ga ergens samen met je medestanders op een onbewoond eiland wonen en bouw daar je nieuwe samenleving op. In Schotland zijn er nog wel enkele onherbergzame gebieden en eilanden te vinden waar jullie terecht kunnen. Het regenwoud in Brazilië is een tweede goede optie!
Net zoals in de politiek moeten de rotte appels er nu eenmaal uit!
Ik ben er van overtuigd dat als er momenteel een opiniepeiling zou plaatsvinden, een meerderheid van de bevolking zelfs voor nog strengere maatregelen zou zijn.

Gelukkig zijn met de mensen om je heen is veel belangrijker dan allerlei wegen proberen te zoeken om je tijdelijk verloren vrijheden kost wat kost te herwinnen door allerlei bullshit te verkondigen. En dit alles ten koste van je medemens. Want vergeet niet dat je ook mensen ziek kan maken met je gedachtengoed alleen en hierbij allerlei depressies stevig in de hand werkt.
Degenen die veel van iemand houden kunnen zich niet voorstellen waarom die "iemand" (om het algemeen te zeggen) zich open stelt voor de klinkklare onzin die door doem- en complotdenkers wordt aangewreven en deze onwaarheden nog gaat verdedigen ook.
Hoe is het zover kunnen komen, denkt men dan? Hebben we iets verkeerd gedaan?
Ouders gaan menen dat ze opvoedingsfouten begaan hebben bij een kind dat negatief denken als het nieuwe normaal begint te beschouwen. "Waar is het gezond verstand gebleven?" vraag ik me soms af.
Ontkenners van o.a. vaccinatie zoeken zo lang tot ze medestanders vinden in de medische wereld. Natuurlijk vind je die altijd. En dan kan je meteen de media in met deze klinkende naam, met in het achterhoofd de wetenschap dat het merendeel van de mensen toch niet aan fact-checking doet. Zoals de moleculair bioloog Peter Borgers, een strenggelovig protestant die de evolutietheorie van Darwin ontkent en vertelt dat wij "geschapen" zijn, terwijl de evolutietheorie is gebaseerd op eerlijk en gedegen onderzoek. Alles wat hij vertelt als deskundige in zijn vak is gevoed met zijn streng calvinistisch gedachtegoed.
Of de Chinese viroloog Li-Meng Yan die beweert dat het virus in een laboratorium is ontstaan. Blijkt dat ze in opdracht werd van de ultra-rechtse Amerikaan Steve Bannon, die nog bij Trump zijn entourage thuishoorde. Dat verklaart veel!
Zelfs de gekende econoom Geert Noels liet in een mysterieuze tweet, die ondertussen verwijderd werd, verstaan dat "men" ons mogelijk iets "verzwijgt", dit onder het mom van "vrij denken". Maar alle complotdenkers vinden van zichzelf dat ze "vrij denken en wakkere, kritische burgers" zijn (Tommy Thijs in "'De Morgen" van 27 februari 2020).
Ontkenners trekken meestal ALLES in twijfel, zoals eerst op de achterste poten gaan staan omdat er tests worden uitgevoerd bij mensen die uit rode zones komen of in contact zijn geweest met besmette personen en nadien opnieuw verbolgen reageren wanneer dit niet meer gebeurt (omdat o.a. de huisartsen overbelast geraken). Zolang er maar iets sensationeels verteld wordt op de sociale media! 
Mensen uit mijn omgeving, van wie ik dacht dat ze toch wel wat geestelijke reserve hadden, komen plots met allerlei theorieën opzetten. Dat komt dan bij bij net hetzelfde over alsof je van een paard zegt dat het eigenlijk een koe is. 
Ikzelf kom uit een generatie waarin vaccinatie de normaalste zaak van de wereld was. Men was blij dat vaccinatie bestond om een aantal dodelijke kinderziektes uit te bannen. Liet je je vroeger niet vaccineren, dan kwam je als het ware in het nieuws, want dat was heel uitzonderlijk. In 1971 brak polio uit in Staphorst, omdat het strenge Calvinistisch geloof van de inwoners inenting niet toeliet, waardoor er vijf kinderen stierven. Ook nu nog neemt men in Staphorst een loopje met de correcte preventiemaatregelen, terwijl de cijfers de verkeerde kant opgaan.
Antivaccers zullen dit wellicht beschouwen als "nevenschade" (collateral damage), maar mijn visie is toch wel anders! Je kan je altijd in een bocht wringen om toch je gelijk te halen, ook bij je grootste ongelijk. En eenmaal je op een ander foutief spoor zit, is het moeilijk om toe te geven dat je het bij het verkeerde eind hebt. 
Ik beweer niet dat vaccinatie altijd zaligmakend is en dat er geen fouten zijn gebeurd in het verleden. Van die fouten kan je in elk geval leren.
Sommige maatregelen zijn ondoordacht, buiten proportie of zinloos. 
Het is ook niet gemakkelijk om gepaste maatregelen in te voeren. Er gaan steeds tevreden, meestal tevreden en helemal niet tevreden burgers zijn.
De handhaving door de politie is een belangrijke taak, zolang er correct beoordeeld wordt over bepaalde situaties. Zoals steeds moet het "in de zin van de wet" zijn en moet er niet altijd een letterlijke toepassing zijn van de voorschriften. En elke situatie die zich voordoet is verschillend van een andere.
De feiten checken kan je hier.

Zijn de getroffen maatregelen in ons land wettelijk?
Een héél belangrijke vraag met een duidelijk antwoord: momenteel niet.
Er is in feite geen wettelijk kader, omdat de maatregelen niet zijn goedgekeurd door het parlement, een vereiste die in de grondwet staat. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is er wel zo'n kader, in Nederland zit het in de pijplijn.
Kan ik dan een vonnis aanvechten? Dat kan zeker en als je de rechter meekrijgt in je denkwijze zou je wel eens gelijk kunnen krijgen. Als de rechter de wet zoals ze nu is, strikt volgt, dan heeft de rechter in zijn controlerende functie geen andere keuze dan de betichte(n) vrij te spreken. Wettelijk is er dus nog werk aan de winkel!

Maatregelen zijn er nodig, ik denk dat het merendeel van de Belgische bevolking mee is in dat verhaal.
Iedereen mag echter zijn mening hebben, net zoals iemand die er anders over denkt, maar houd dit voor jezelf (en dat is wederkerig). In een democratie beslist de meerderheid en dat moet je respecteren, ook al heb je een totaal andere mening over iets.
Twijfel je over de ernst van de pandemie? Doe een factcheck in de ziekenhuizen.
Ook na een besmetting hebben velen maanden nadien nog steeds medische problemen, wat bij de seizoensgriep niet het geval is.

Je maakt het leven hierdoor aangenamer voor jezelf en je medemens.
Er is al verzuring genoeg in de maatschappij en Covid-19 heeft al voor een zure "bom" gezorgd.
De tijd zal uitwijzen welke stelling juist was. 
Maar alles komt goed. Niet meteen…, maar het komt goed en geduld is een mooie gave.
In 1940 kon men ook niet voorzien dat de oorlog vijf lange jaren zou duren.
Maar men heeft het "ondergaan", velen overleefden en het onheil stopte in 1945. 
En dat onheil had een veel grotere impact op de samenleving dan het huidige COVID-19-virus.
We leven NU en moeten er het beste van maken, zonder onszelf ziek te maken met nare gedachten die geen zoden aan de dijk brengen. We gaan veel leren uit de maanden die achter ons liggen en de coronatijd die nog in het verschiet ligt. Voortschrijdend inzicht is geen holle term.

Zeker weten!

Gegroet! 

Janny

Deel deze pagina