Vier vereisten!

Kijk altijd naar rechts als u vanuit stilstaande positie wegrijdt. Haal rechts in.

Geef voorrang aan al het verkeer op rotondes.

Het verkeer op hoofdwegen heeft voorrang boven het verkeer op kleinere wegen. Een witte streep, aangebracht over de breedte van de weg betekent; stoppen en voorrang geven aan het verkeer op de hoofdweg voor u.

Let goed op verkeersborden en wegmarkeringen en ken hun betekenis – ze zijn belangrijk en mogen niet worden genegeerd!

Een logisch gevolg...

De stand van de koplampen moet veranderd voor rechtsrijders!
 
De koplampen van uw auto staan afgesteld op de berm. Dit betekent dat ze in Groot-Brittannië op de andere weghelft schijnen, waardoor ze tegenliggers kunnen verblinden. Aangezien het verblinden van de tegenligger verboden is, wordt u aangeraden uw koplampen af te plakken als u van plan bent in het donker te rijden. Dit kan met speciale stickers die in Nederland oa.worden verkocht bij Halfords vestigingen en bij de ANWB. U kunt echter ook zelf uw koplampen afplakken. Zwarte doe-het-zelf tape houdt het licht voldoende tegen. Vraag eventueel uw garage u hierbij te helpen.

Hoe het begon...

Iemand beweerde dat dit ontstond doordat de koetspaarden steeds naar rechts trokken, zodat men links moest rijden om niet in de gracht te belanden.  Of ook omdat de meeste koetsiers rechtshandig waren en met hun zweep voetgangers konden raken als ze rechts reden.
We vrezen dat geen van beide theorieën juist is.
Dat van die koetsiers en hun paarden is best leuk, maar als het waar was, zou men in alle landen ter wereld links moeten rijden.  Dat de Engelsen anders zijn dan de rest van de wereldbevolking willen we desnoods nog geloven, maar hun paarden?

Niet dat wij hier beweren de wijsheid in pacht te hebben, want we weten het ook niet.  Dat we het niet weten, belet ons nog niet om er toch over te vertellen.

Romeinen

De Romeinse soldaten liepen links, veilig achter het schild aan hun linkerarm.  Als de Oude Belgen links uit de struiken sprongen, liepen ze meteen tegen dat schild op.  Als ze rechts uit de struiken sprongen, kregen linkslopende Romeinen iets meer tijd om met hun rechterarm hun zwaard te trekken en om zich tegelijk met hun schildkant naar de aanvallers te keren.
Als twee zwaarddragers elkaar op een smal weggetje passeerden, konden hun schedes niet in elkaar blijven haken als ze links liepen.
Bij een zwaardgevecht is het handiger als je niet kruiselings voor elkaar langs moet reiken om bij elkaars zwaard te kunnen.  Rechtshandige vechters houden zich dus best links van hun tegenstander.

Ridders

Middeleeuwse ridders reden ook best links.  Rechsbenigen stijgen het gemakkelijkst links van het paard op en af en wie zijn zwaard links draagt, raakt gewoon zijn paard langs rechts niet op. 
Op- en afstijgen doe je best aan de kant van de weg, niet in het midden.  Links dus.
Bij steekspelen werd dan weer rechts gereden.  Zo kon je de lans schuin over de nek van het paard laten rusten.  Met paard en kar hou je (als rechtshandige) best rechts.  Dan kun je, met de leidsels in de rechterhand, links van het paard lopen.
Aan de binnenkant van de weg dus, zodat het paard niet in de weg zit om het aankomend verkeer te zien en om een babbeltje te slaan met een passerende voerman.  Zit je op de bok, dan kun je weer beter links rijden.  Niet zo zeer om met je zweep geen voetgangers te raken maar omdat een zweepslag altijd begint met de zweep achter je, dus midden tussen je passagiers als je links op de bok zou zitten.  Je moet dus rechts zitten, wat weer betekent dat je links moet rijden om zicht te hebben op de weg en de tegenliggers.  Men je een span paarden terwijl je zelf op een van die paarden zit (de zogenaamde postiljon techniek), dan rij je best rechts.  Als rechtsbenige stijg je immers van links op, dus op het linker paard van je span.  Om tegemoetkomend verkeer te zien moet je dan rechts rijden.  Er zijn dus argumenten voor links en voor rechts.  Waar koetsen met bok domineerden, koos men voor links, waar postiljons domineerden, werd het rechts.

Het Franse systeem

Er is geen bewijs voor het gerucht dat de paus in de veertiende eeuw links rijden oplegde, wel dat Napoleon het Franse systeem van rechts rijden oplegde waar dat niet zo was.  De Zweden heeft hij blijkbaar niet onder de knoet gekregen, die schakelden pas op een zondagochtend in 1967 om naar rechts, zoals in de rest van Scandinavië al lang gebruikelijk was.  In Amerika brachten de inwijkelingen hun nationale voorkeur mee, maar won uiteindelijk rechts.  De Engelse kolonie Canada reed tot in de jaren 1920 links, behalve in Ontario en Quebec, die van oorsprong Frans waren.

Deel deze pagina