TAYT
(TAIT, TATE, TAYTE, TAITE)
Over het algemeen wordt gedacht dat de achternaam Tayt is afgeleid van het Oud-Noorse woord '"teitr", wat "vrolijk" betekent. Volgens de Heilige Bede (Saint of Venerable Bede) werd Tate gebruikt als bijnaam voor Ethelberga, dochter van Ethelbert, koning van Kent. Sommige bronnen suggereren dat de oorsprong ervan behoorlijk verschilt van de Oud-Engelse wortels van Tate.
De achternaam Tayt werd voor het eerst gevonden in Berwickshire, een oud graafschap van Schotland, tegenwoordig onderdeel van het Scottish Borders Council Area, gelegen in het oostelijke deel van de Bordersstreek van Schotland, waar ze vanaf het begin een familiezetel hadden. Één van de eerste noteringen van de naam was Thomas Dictus Tayt in 1329, die op dat moment op de lijst stond met personen die nog een schuld te vereffenen hadden met de koning. Er zijn verschillende geregistreerde gevallen van betalingen aan een John Tayt, bediende van het ziekenhuis van Montrose, tussen 1362-70. Alexander Tayt was burgess van Edinburgh in 1381. Adam Tayte had een een vrije toelating om in 1424 in Engeland te reizen.

TAYLOR
(TAYLOUR, TAYLUR, TAILLER, TAILLEFER)
In de middeleeuwen werd de achternaam van Taylor reeds gebruikt in Schotland. Terwijl de patronieme en metronymische achternamen, die respectievelijk zijn afgeleid van de naam van de vader en de moeder, de meest voorkomende vorm van een erfelijke achternaam in Schotland zijn, ontstonden beroepsachternamen ook tijdens de late middeleeuwen. Veel mensen, zoals de familie Taylor, namen de naam van hun beroep aan als hun achternaam. Een beroepsnaam werd echter geen erfelijke achternaam totdat het kantoor of het soort werk erfelijk werd.
De achternaam Taylor was een beroepsnaam voor een kleermaker. Interessant is dat de naam Taylor oorspronkelijk is afgeleid van het Anglo-Normandische Franse woord taillour, wat kleermaker betekent.
Enkele vroege verslagen omvatten: Alexander le Tayllur die valet van Alexander in 1276 was; John le Taillur die in 1292 molenaar was van Selkirk en Brice le Taillur die één van de Schotse gevangenen was die bij de verovering van Dunbar Castle in 1296 waren genomen. 
In dat jaar viel koning Edward I Schotland binnen en hij stond erop dat de inheemse Schotten hem hulde brachten.
Zes personen met deze naam in de graafschappen Roxburgh, Dumfries, Edinburgh, Lanark en Angus brachten allemaal hulde in 1296. Ze hielden landerijen in Forfar, Cesseworth, Cunningham, Lanark en Stirling in Schotland.

TENNANT
(TENANT, TENNAND, TENNAN, TENMAN, TENNEND, TENNENT, TENAND)
De naam werd voor het eerst teruggevonden in Linlithgowshire, een voormalige provincie in suid-centraal Schotland, nu behorende tot Council Area West Lothian. In de plaats Crestone (Creston) was ook de familiezetel gevestigd vanaf de jaren 1150.
Het is niet ongewoon dat de achternaam Tennant ook wordt gespeld als Tenant en Tennent.
"Tenant" betekent "huurder", wat ook meteen de oorsprong is van deze naam.
In 1296 is er een archiefstuk van een William Tenant van Crestone van graafschap Linlescu, die trouw beloofde aan Edward I van Engeland door de Ragman Rolls te ondertekenen, samen met vele andere Schotse edelen. Zijn zegel bevat ​​een grote hond en zijn naam "S’Will’i Tenavnt".
In een onderzoek naar de Tempeliers in 1309 staat een zekere Thomas Tenaunt getuige vermeld.
Het garnizoen van Edinburgh Castle tussen 1339 en 1340 had een John Tenant als een van de soldaten in het kasteel. De aanval van 1366 op de cruives (veehokken) en het vissen op de abt en het klooster van Cambuskenneth door de burgesses van Stirling, omvatte een John Tennand als een van de oorlogvoerders. In Ayr wordt Andro Tenand geregistreerd als getuige in 1500 en negentien jaar later, in 1519, waren Andro Tenand en Bob Tenand kiezers in Monkland.
In 1539 was Andrew Tennend een burgess van Are, en een andere Andrew Tennand werd in 1542 geregistreerd  in Dysart, Fife. In Glasgow was Robert Tenent een getuige in 1550.

THOMSON
(THOMS, TOMSON, TAMSON, THOMSOUN, M'COMIE, THOMASO, THOMASSON, THOMESSON, THOMESON, M'HOMIE, MacCOMB, MacCOMBE, MacCOMBIE, MacCOMBS, MacCOME, MacCOMIE, McCOME, McKCOMB, MACKCROME, McCOMEY, M'OMIE, M'THOMAS, THOWMIS, THOWMS & THOWNIS)
Gerelateerd met "MacINTOSH".
De voorouders van de Thomson-familie woonden tussen de Strathclyde-bevolking van de Schotse/Engelse grensstreek. De Gaelic naam was MacComaidh, MacThomaidh of MacThom.
Hun naam is afgeleid van de oude persoonlijke naam Thomas (Comaith, Thomaidh, Thom), wat tweeling betekent.
De achternaam Thomson werd voor het eerst gevonden in Ayrshire (Gaelic: Siorrachd Inbhir Àir), voorheen een graafschap in de zuidwestelijke Strathclyde-regio van Schotland, dat vandaag de Raadsgebieden van Zuid, Oost en Noord-Ayrshire vormt, waar de eerste vermeldingen van de naam werden gevonden in de vroege jaren 1300. Zij bevatten: John Thomson, "een man van lage geboorte, maar goedgekeurde moed", leider van de mannen van Carrick in de oorlog van Edward Bruce in Ierland in 1318 en Adam Thomson die werd vermeld als Lord of Kylnekylle, Ayrshire c. 1370-1380. Bij het einde van die eeuw werd een zekere Johannes filius Thome in 1398 tot baillie van Aberdeen werd gekozen.
De achternaam MacThomas werd het eerst teruggevonden in Perthshire, momenteel deeluitmakend van de Raadgebieden Perth en Kinross.


THORBURN
(THURBURN, THURBRAND, TORBURN)
De oorsprong van de naam Thorburn ligt bij de Angelsaksische stammen van Groot-Brittannië. De naam is afgeleid van de doopnaam voor de zoon van Thurburn. Deze oude persoonlijke naam is oorspronkelijk afgeleid van de naam van de Saksische God van Thunder, Thor. Na de Normandische verovering verdween het oud-Engelse naamsysteem geleidelijk. Oud-Engelse namen werden minder gebruikelijk en werden vervangen door populaire continentale Europese namen. De vroegste achternamen in Engeland werden gevonden kort na de Normandische verovering en zijn van Normandisch Frans in plaats van inheemse Engelse oorsprong.
De achternaam Thorburn werd voor het eerst gevonden in Norfolk waar Thomas filius Thurbernus (Turberni) werd vermeld 1153-1186. Een paar jaar later werd Richard Turbern vermeld in de Feet of Fines in 1198 en later werd Richard Thurubern vermeld in Ely in Norfolk in 1277. De naam is mogelijk in het Domesday Book vermeld als Thurbernus, Turbern en Torbern, maar het is van de Norfolk-tak dat de meest voorkomende in deze vroege jaren lijkt. In Sussex beweert de naam dat hij afstamt van Thunder (Thor) of Thunder's Hill bij Chittingly. Thor was de naam van de oude Saksische God van Donder.

TORRIE
(TORRY, TORREY, TORY, TORIE)
Zie "Campbell of Cawdor"
De familienaam Torry werd voor het eerst teruggevonden in Warwickshire, waar ook de familiezetel was. De familienaam stamt af van Baron de Torrie, een Normandische overheerser. Ze vestigden zich eerst in Lincolnshire en nadien naar Dumfriesshire in Schotland.


TOSH
(Kyntosh, Intosh, Intoch, Toshe, McKyntosh, McKintosh, McKintoisch, McKintoch, McIntosh, McComtosh, McKintowse, McIntosh, MacKyntosh, MacIntoch, MacIntosh, McIntoch, Mackintowse, MacKintosh)
Zie "MacINTOSH".


TREVELYAN
(TREVELION, TREVELIAN, TREVILLIAN)
Cornwall, één van de oorspronkelijke zes "Keltische landen" is het thuisland van de achternaam Trevelyan. Een heropleving van de taal in Cornwall is begonnen in de 9e eeuw na Christus. Ongetwijfeld was dit de taal die werd gesproken door verre voorouders van de Trevelyan-familie. Hoewel achternamen gebruikelijk werden tijdens de middeleeuwen, waren Engelsen voorheen alleen bekend onder één enkele naam. De manier waarop erfelijke achternamen werden overgenomen in het middeleeuwse Engeland is fascinerend. Veel achternamen in Cornwall lijken topografische achternamen te zijn, die werden gegeven aan mensen die in de buurt van fysieke kenmerken woonden, zoals heuvels, beken, kerken of boomsoorten, vele zijn eigenlijk bewoningsachternamen. De naam Trevelyan is een lokaal type achternaam en de familie Trevelyan woonde in Cornwall, op het landhuis van Trevelyan, in de parochie van St. Veep.
De achternaam Trevelyan werd voor het eerst teruggevonden in Cornwall, waar deze "Cornish"- familie werd getraceerd. Een zekere Nicholas de Trevelyan woonde tijdens het bewind van Edward I, wiens voorouders van Trevelyan waren, in de parochie van St. Velap, nabij Fowey (Cornwall) in een nog steeds eerdere periode.
Een andere referentie verklaart: "in 1273 bevestigde Felicia, de vrouw van William de Bodrugan, aan Andrew, Trevelyan en Cumi en aan Nicholas de Trevelyan dat ze een zoon gebaard had". Verder: "Trevelien maakte 1086 deel uit van de grote baronie van Offels (van de graaf van Cornwall).
Little Shelford in Cambridgeshire was de thuisbasis van een andere tak van de familie. In het koor van de kerk staat een monument voor Sir John de Treville, een Tempelier en heer van het landhuis, met zijn figuur in een liggende positie. Dit skelet ingekapseld in lood werd in 1824 nabij het altaar opgegraven. Hiervan is het haar nog in een perfecte staat.
Alec Trevelyan, ook bekend als Janus, was een fictief personage en de belangrijkste antagonist in de James Bond-film Golden Eye uit 1995.

TROTTER
(TROTER, TROTTAR, TROTMAN, TROUTMAN)
De achternaam Trotter, of Troter, is van Franse oorsprong, afkomstig van het oude Franse woord trotier (trotteur in modern Frans) dat "hardloper" of "boodschapper" betekent.
Deze achternaam kwam veel voor in de Borders en het hoofd van de Trotter-grensclan was Trotter van Prentannan, Berwickshire. De naam is ook te vinden in Noord-Engeland, en komt vooral veel voor in County Durham. Een van de oudste Trotter-families, de Trotters van Mortonhall, in het zuiden van Edinburgh, zou dateren uit ergens in de 14e eeuw, tijdens het bewind van Robert II.
Bij een inquisitie in Berwick-upon-Tweed in 1370 deed John Trottir dienst als jurylid. Er is een verslag van een John Trottar van Fluriswall in 1478 en een verklaring van John van Roull in 1479 waarin de namen van George Trottar en Sanderis Trottar voorkomen. In 1479 riep het parlement John Trottare en Alexander Trottare op om zich te komen verantwoorden op de beschuldigingen van verraad, samen met nog andere misdaden.
In 1512 hadden zoon en erfgenaam van een zekere Ninian Trotter, genaamd John Trotter, een overeenkomst voor een carucate (ongeveer 120 hectare) genaamd Waringzes-land in Coldingham, Berwickshire. Tussen 1561 en 1800 komt de achternaam Trotter veel voor in het Commissariot Record of Lauder.

TROUP
(TROWPE, TRUPE, STROOP, STROUP, STROPE, STROOPERE, STRUPPI)
De achternaam Troup is van territoriale oorsprong, afkomstig van het landhuis van Troup in de parochie van Gamrie in Banffshire. Er wordt gezegd dat de Troup van die rechte lijn eindigde toen de erfgename trouwde met een van de jongere zonen van Keith, graaf Marischal. Vermeldingen in een Ayrshire-charter uit circa 1370-1380, van een Jan van Trowpe suggereren dat er ook in deze regio landen met deze naam kunnen zijn geweest.
De achternaam Troup werd voor het eerst gevonden in België, waar de naam veelvuldig voorkwam in de regio, waarbij elke familie een status en invloed kreeg die benijd werd door sommigen. De naam werd voor het eerst genoteerd in Oost-Vlaanderen, een provincie in België. Binnen deze provincie zijn de opmerkelijke steden Gent, de hoofdstad, St Niklaas, Aalst, Dendermonde en Oudenaarde. In hun latere geschiedenis werd deze achternaam verheven tot de adelstand toen ze uitgroeiden tot de invloedrijkste familie.
Door het ondertekenen van de Ragman Rolls in 1296, samen met een aantal andere Schotse edelen, beloofde Hamund de Troup zijn trouw aan de Edward Edward I. Het zegel van Hamund draagt ​​een havik op de grond met een halve maan en ster. Zijn naam staat erop als "S 'Hamlin de Trvp".
Aanvallen door Sir Duncan de Ferindraute tegen Hamelyn de Trup "le fiz" (frisse, sprankelende) tussen 1304 en 1305 werden gemeld aan Edward I. In 1320 werd een aantal mensen beschuldigd van verraad in het "Black Parliament" in Scone, waaronder een Hamelin de Troupe. In 1332 werd een opvolger, Hamelin de Troupe (Truppe), kanunnik en voorganger (prebend) van Aberdeen. Dertien jaar later, in 1345, werd Hamelins verzoek om een ​​kerk te bouwen in Inchebrioc (bisdom St. Andrews), ingewilligd.
De zoon en erfgenaam van voormalige John de Troup, William de Troup, gaf het land van Craigy in de Mearns, in 1357, aan John Gray van Broxmouth.
In 1538 was Thomas Troup een burgess van Linlithgow, en er is een notitie van een gerechtsdeurwaarder Richard Troup in 1561. Gordon van Rothiemay vergiste zich door te bevestigen dat zijn tijdgenoot “Martin Harperson Trumpe", de Admiraal der Nederlanden, de zoon was van een Schotse vader, een Harper, geboren in Peeterheade (Peterhead) in Buchaine (Buchan). "Trumpe" was niet juist vermeld en had "Troup" moeten zijn.
De achternaam "Trump" is van Duitse afkomst (Mecklenburg) en betekent als woord "trom", maar zou ook afgeleid kunnen zijn van de plaatsnaam "Trampe" in Uckermark (deelstaat Brandenburg). Variaties van Trum zijn: Tramp, Trampe, Trumpe, Trempe, Von Tramp.


TULLO (TULLOCH, TULLO, TULLOS, TULLOH, TULLACK, TULLAGH, TULLIS, TOUGH)
Zie "Patullo" en 

De achternaam Tullo komt de naam van een plaats genaamd Tulloch, op de Firth of Cromarty. De plaatsnaam komt van het Gaelische woord "tulach", wat een "heuvel" betekent. Tullo wordt geclassificeerd als een bewoningsnaam, omdat het is afgeleid van een bestaande plaatsnaam.
De achternaam Tullo werd voor het eerst teruggevonden in Ross-shire (Gaelic: Siorrachd Rois) een voormalig graafschap, nu onderdeel van de Council Areas van Highland en Western Isles in Noord-Schotland. Dit graafschap kwam voort uit de Gaelische heerschappij van de graaf van Ross. Hietr was ook de familiezetel sinds oude tijden, terwijl de Tullos-variant uit het gebied van Torry komt, een buitenwijk van Aberdeen die zijn naam ontleent aan de Vale of Tullos die tussen Tullos Hill en Torry Hill igt.

TURNBULL
(TURNBALL, TRIMBLE, TRIMBELL, TRUMBILL, TURNBUL)
De naam Turnbull werd voor het eerst gebruikt door de afstammelingen van de Boernicische bevolking van het Schots-Engelse grensgebied. Het is een naam voor een man genaamd Rule (soms Ruel) die King Robert the Bruce in Stirling Park van een aanvallende stier redde door het hoofd van de stier om te draaien.
Deze "Rule" was een telg van een adellijke familie, die haar naam ontleende aan de rivier Rule, een zijrivier van de Teviot.
Volgens de overlevering beloonde de koning Rule met landen in Bedrule en droeg hij hem op zijn naam te veranderen in Turnbull. Deze zelfde man, Rule, zou in de slag om Halidon Hill in 1333 tegen de Engelsen hebben gediend. Hij ging het Schotse leger voor de strijd in met een enorme zwarte hond en daagde elke Engelsman uit om tegen hem en de hond te vechten. Sir Robert Venal van Norfolk aanvaardde zijn uitdaging en doodde zowel Rule als zijn hond. Hoewel het verslag van het gevecht zeker waar en goed gedocumenteerd is, is de legende achter de naam Turnbull twijfelachtig.
De familienaam Turnbull werd voor het eerst gevonden in Roxburghshire.
Deze familie dateert uit 1214 toen koning William de leeuw van Schotland land aan Alan de Rule
verleende. Als de stierenuitleg waar is, dan waren Adam de Rule en Thomas de Rule twee stamhoofden die in 1296 op de Ragman Rolls verschenen.
Later verleende Koning Robert de Bruce in 1315 gronden in het westen van Fulhophalche aan William Turnbull. Koning David II gaf ook het land van Humdallwalschop (nu Hundleshop) aan John Turnbull.

Deel deze pagina