RAMSAY
(RAMSEY)
De achternaam Ramsay komt van de plaatsnaam Ramsey, die is afgeleid van de Oud-Engelse woorden "hramsa" en "eg", wat "wilde knoflook" en "eiland" betekent. Zo kwamen de oorspronkelijke dragers van de achternaam van een eiland waar wilde knoflook werd verbouwd.
De achternaam Ramsay werd voor het eerst teruggevonden in Huntingdon, waar de eerste optekening van de naam "Simund de Ramesie" was, die getuige was van een oorkonde van Turstan filius Leuingus in verband met de kerk van Livingston aan de Abdij van Holyrod (circa 1153-1156).
In 1196 was Simon's zoon (of kleinzoon) getuige van een oorkonde bij de kerk van Coldingham en in de volgende eeuw begonnen vele takken van deze familie te ontstaan. Rond 1216 werd Sir Nessus Ramsay genoteerd voor het beslechten van lokale geschillen en hij zette zijn zegel op een oorkonde van koning Alexander II van Schotland. William Ramsay was een van de ondertekenaars van de Ragman Rolls, toen tweeduizend graven (Earls) en baronnen (Barons) gedwongen werden om trouw te zweren aan Edward I van Engeland, tijdens diens korte verovering van Schotland.
Maar later, in 1320, zwoer William Ramsay trouw aan koning Robert de Bruce van Schotland toen hijzelf samen met een Campbell, een Cameron, een MacDuff, een Fergusan en een Murray de 'Onafhankelijkheidsverklaring' ondertekenden in Arbroath, waarin hij aan de paus verklaarde dat Schotland nooit meer onderworpen zou worden aan Engelse regelgeving.
De Schotse patriot, Sir Alexander Ramsay (overleden in 1342), van Dalhousie, stamde af van de hoofdlijn van de Schotse Ramsays, van wie de vroegste Simundus de Ramsay was, een inwoner van Huntingdon in Engeland, die van David I van Schotland een subsidie ​​ontving van landeigendommen in Midlothian. Sir Alexander wordt verondersteld de zoon te zijn geweest van Sir William de Ramsay, die voor zijn land van Dalwolsie of Dalhousie, Midlothian en van Foulden, Berwickshire, trouw aan Edward I zwoer in 1296.

RANALD
(CLAN RONALD, CLAN RAGHNAILL)
Deze hooglandclan is een afdeling van de Clan Donald, één van de grootste Schotse clans. De stamvader van de Clan Ranalds is Reginald, de 4de achterkleinzoon van Somerled.
De Clan Ranalds stammen af van Reginald's oudste zoon Allan en de MacDonnells of Glengarry van zijn jongste zoon Donald. De clanchief van de Clan Ranald wordt traditioneel "Kapitein (Captain) van Clanranald" (Mac Mhic Ailein) genoemd. De familiezetel was kasteel Tioram (Castle Tioram). Dit is een verwoest kasteel dat op het getijdeneiland Eilean Tioram in Loch Moidart, Lochaber, Highland, Schotland ligt. Het ligt ten westen van Acharacle, op ongeveer 80 km van Fort William. Hoewel verborgen voor de zee, bewaakt het kasteel de toegang tot Loch Shiel.
Klik hier voor méér informatie.

RANALD OF LOCHABER
Zie "MacDONALD OF KEPPOCH"RALSTON
(RALSTOUN, ROWLSTON, ROWLSTONE)
De voorouders van de van oorsprong Pictische Ralston-familie woonden in het land of de baronie van Ralston, in de buurt van Paisley in het graafschap Renfrew (nu onderdeel van de Strathclyde-regio).
De achternaam Ralston werd voor het eerst gevonden in Renfrewshire (Gaelic: Siorrachd Rinn Friù), een historisch graafschap van Schotland, dat tegenwoordig de Council Areas van Renfrew, East Renfrewshire en Inverclyde omvat, in de Strathclyde-regio in het zuidwesten van Schotland, in Ralston, (Gaelic: Baile Raghnaill) een kleine nederzetting in de voorsteden grenzend aan de oostelijke rand van de stad Paisley. Algemeen wordt aangenomen dat de plaatsnaam Ralston zijn naam ontleent aan de oude feodale landgoederen van Ralphistoun (Ralph's stad), genoemd naar de jongere zoon van de graaf van Fife. Dit dateert uit het begin van de 12e eeuw.
Later en verder naar het zuiden was Rowlston een gehucht in de parochie van Mappleton. Deze plaats, in Domesday Book genaamd Roolfestone, behoorde in de 15e eeuw tot een familie met dee lokale naam. Dit gehucht is nu formeel samengevoegd met het dorp en de burgerlijke parochie van Mappleton. Rowlstone is een parochie en een dorp in Herefordshire.

RATTRAY
(RATTRY)
De achternaam Rattray was een gebruikelijke naam, overgenomen van de naam van een feodale baronie in het voormalige graafschap Perthshire. Tegenwoordig zijn Blairgowrie en Rattray een stad en twee burghs in Perth en Kinross. Rattray Head (Rattray Point) is een landtong in Buchan, Aberdeenshire.
De achternaam Rattray werd voor het eerst teruggevonden in het voormalige graafschap Perthshire (Gaelic: Siorrachd Pheairt) in het huidige Council Area van Perth en Kinross, gelegen in Midden-Schotland, waar ze vanaf het begin hun familiezetel hielden en hun eerste gegevens verschenen in de eerste volkstellingn die gehouden werd door de vroege koningen van Groot-Brittannië om het belastingtarief van hun onderdanen te kunnen bepalen.


REID
(RIED, READ, REED)
De oorsprong van deze naam is onzeker. Waarschijnlijk is het afgeleid van het oude Engelse woord "read", wat "rood" betekent. dit was een bijnaam, die nadien een familienaam werd. In elk geval kunnen we besluiten dat het "roodharige" of "bloznde teint" betekende.
Maar de naam Reid "zou" natuurlijk ook verband kunnen houden met een aantal plaatsnamen, zoals "Read" in Lancashire en "Rede" in Suffolk".
De naam kwam het eerst voor in Aberdeenshire (Gaelic: Siorrachd Obar Dheathain), een historische provincie, momenteel deel uitmakend van de Council of Aberdeen, gelocaliseerd in de Grampianstreek in het noordoosten van Schotland.
Hier kwam de naam reeds voor in de 14de eeuw.
De verlatijnsde naam vinden we terug in oude archieven als "Rufus".
Verslagen vermelden een zekere "Ada Rufus", die getuige geweest was bij de afstand van gronden in Ingilbristoun in 1204. Ook vinden we een "William Rufus" terug, die in 1259 jurylid was bij een onderzoek op de landerijen van Padevinan. Officieel is de clannaam een sept van de clan Robertson, zodat Reid recht heeft op het dragen van de clanbadge en wapenschild van de Robertsons.


RIDDOCH (Gaelic: Greumach)
Zie "Graham"


RIDELL
(RIDDLE, RIDDALL, RIDDELS, RIDEL)
De naam Ridell kwam naar Engeland met de voorouders van de familie Ridell tijdens de Normandische verovering van 1066. De familie Ridell woonde in Yorkshire in Ryedale of in Westmorland in Rydal bij Loughrigg Tarn. De naam Riddell en zijn varianten komen op beide locaties voor. Ridell is een klassiek voorbeeld van een Engelse polygenetische achternaam, een achternaam die op een aantal verschillende locaties is ontwikkeld en onafhankelijk door verschillende families is overgenomen.
De achternaam Ridell werd voor het eerst gevonden in Aquitanië (een administratieve regio in het zuidwesten van Franrijk bij Bordeaux). Het was hier dat de baron van Blaye (ca. 1030) land verleende aan de abdij van Fons Dulcis bij Bordeaux. Deze schenking ​​werd bevestigd door Gerald de Blavia en een van zijn zonen Geoffre Rudelli (Ridel). De laatste leefde van 1079 tot 1099 en vertrok naar Schotland in de tijd van koning David I. Bij zijn aankomst ontving hij grondschenkingen. Hij was de voorvader van de Riddell Baronetten.
Een andere Geoffrey Ridel van de vorige generatie ging vanuit Apulië (Puglia-Italië) naar Engeland met William Bigod en hij wordt vernoemd in het Domesday Book. Hij was Crown Commissioner in 1106. In 1120 volgde hij Ralph Basset op als 

Stephen Ridell werd benoemd tot Lord Kanselier (Chancellor) van Ierland in 1186 en jaren later was Stephen Riddel Lord Kanselier (Chancellor) van Ierland (circa 1313-1318). Een lid van de familie van Picard veranderde nadien zijn naam in Ruddle.


ROBERTSON
Het oude Dalriada koninkrijk bestond voornamelijk uit de Hebriden en de Schotse westkust.
Hier vinden we ook de oorsprong van de Robertson familie.
Veel van zijn dragers zijn zonder twijfel afstammelingen van de Perthshire clan "Donnachaitch" (Duncan), een zeer gedistingeerde familie, wiens voorvaders afkomstig waren van het eiland Iona.
Abbot (abt) Duncan van Dunkeld, de stamvader, werd gedood in een veldslag in 964, toen hij aan de leiding stond van krijgers, die een relikwie van St. Columba met zich meedroegen.
Zijn kleinzoon, Abbott (abt) Crinan van Dunkeld, huwde let de dochter van de koning en was de vader van koning Duncan de eerste van Schotland. Deze laatste werd gedood door MacBeth.
Crinan werd begraven op het eiland Iona, waar alle Schotse vroegere koningen begraven zijn.
De naam is afgeleid van de voornaam "Robert"
Deze familienaam werd het eerst gevonden in Atholl. De jongste zoon van koning Duncan de eerste, Malmore, verwekte Madadh, de latere Graaf van Atholl and zijn kleinzzon, Graaf Henry, was de vader van Conan, die ook landerijen bezat in deze streek. Conan van Glenerochie was de eerst Chief van de Robertson en was de naamgever van de Clan Connchaidh (Gaelic) of Duncan. Een van zijn opvolgers, Duncan de vijfde, was aanvoerder van de clan in het leger van koning Bruce I in Bannockburn in 1314, tegen het Engelse leger.
Voor deze verdienste en de niet-aflatende steun aan de Schotse Kroon doorheen de generaties, verkreeg Duncan's kleinzoon Robert of Struan, gronden en een baronie in 1451. Bij een baronie ligt de macht bij één persoon.
Afgeleide namen zijn o.a. Duncanson, Donnachie, Connchaidh, MacConachie, Maconachie, MacConaghy, MacConchie, MacConckey, MacConkey, MacDonnachie, MacDonachie, MacDunnachie, MacInroy, MacLagan en MacRaibeirt.
De afgeleide namen zijn het resultaat van de middeleeuwse praktijk om te spellen volgens de klank van een woord, maar ook door de verschillende vertalingen van Gaelic naar Engels.
Zie ook "Duncan", "Donnachie" en "Reid".

ROBISON
(ROBSON, ROBESON, ROBISONN)
Het verhaal van de familienaam Robison begint bij een oude Schotse stam die de Picten wordt genoemd. De naam Robison is afgeleid van de persoonlijke naam Robert. Deze naam is samengesteld uit de oude Engelse elementen "hroth", wat "roem" betekent, en "berht", wat "helder" betekent. Hoewel deze Clan er in het begin Engels uitzag, waren de Robsons een van de vier belangrijkste Clans van het North Tyne-gebied net ten zuiden van de Schotse grens in de zestiende eeuw. Hun voorvader was Robert, de tweede zoon van George Gunn, de Crowner van Schotland. De Gunn Clan-gebieden waren in Noord-Schotland en ze waren van Noorse afkomst samen met hun overheersers, de Sinclairs.
De achternaam Robison werd voor het eerst gevonden in Northumberland, waar de naam behoorlijk verschilde van zowel Robinson als Robertson, hoewel in de vroege verslagen van de Clan de naam Robson vaak werd gespeld als Robison, letterlijk de zoon van Robi.
De naam verschijnt voor het eerst kort na de dood van George Gunn in de 15e eeuw: Patrick Robson werd in de archieven opgenomen in 1436, Donald Robson in 1446 en Wyllie Robyson was getuige van een vete in 1476. Vanaf dit punt floreerde de clan aan beide zijden van de grens, met de hoofdtak aan de Schotse zijde. Het is niet helemaal verrassend dat met deze clan langs de grens tussen Engeland en Schotland een John en Edward Robison werden beschuldigd van het bedriegen van de gebruiken van de koning in 1524.


ROSE
(ROOSE, RÒS)
Onderzoekers zijn niet in staat geweest om de oorsprong van deze clan tot vóór 1155 te achterhalen, omdat de clan blijkbaar geen deel uitmaakte van de oude opstand van de Moray-clans en daarom niet werd geregistreerd tijdens het bewind Malcolm IV. Het antwoord kan echter liggen bij een ridder genaamd Ros, of Ros, nabij Caen, die Willem de Veroveraar vergezelde en in 1069 land in Kent kreeg van de halfbroer van de Veroveraar, Odo, bisschop van Bayeux. Die gebieden werden ofwel vergroot ofwel verworven door een huwelijk met de erfgename Mary Bosco. De Boscos waren een nobele Normandische familie. Tijdens die periode van onrust trokken veel adellijke families noordwaarts in het spoor van Margaret, de tweede vrouw van koning Malcolm Ceanmore, om te ontsnappen aan de zware overheersing van William. Vanwege de hechte familiebanden van de families Rose en Bosco lijkt de oorsprong vrij zeker.
De achternaam Rose werd voor het eerst terggevonden in Nairn, bij de kust in Kilravock County, Schotland. De familie vestigde zich in dit gebied in 1282, toen Hugh Rose van Geddes trouwde met Mary, dochter van Sir Andrew de Bosco. Mary Bosco was de erfgename van de Bissets van Lovat. Hugh Rose was de zoon van de Hugh Rose van Geddes die getuige was van een oorkonde in Beauly vóór 1219. Deze is de wellicht eerste geregistreerde clanchief. Hugh van Kilravock (de zoon) was één van de weinigen die zich in 1296 niet aan koning Edward I van Engeland had onderworpen. Zijn zoon, William, veroverde Invernairn Castle voor Robert the Bruce in 1306.


ROSS
(ROOSE, ROS, RUSE)
Deze naam is waarschijnlijk afgeleid van de Gaelische benaming voor "kaap" of "landtong", maar kan ook een Duitse oorsprong hebben van de naam "Ross", wat " ros" of "paard" betekent.
De achternaam Ross werd voor het eerst teruggevonden in het oude klooster van Applecross gesticht door St. Maelrubha waar ze erfelijke abten waren die later aan de basis lagen van de graven van Ross. Hun territorium was Faster Ross en de eerst gearchiveerde chief was Fearchar Mac ant-Saqairt (een Farquhar), de zoon van de priester die koning Alexander II hielp tegen de oude Keltische dynastie. Farquhar bundelde de krachten met de koning om een ​​opstand in de provincie Moray in 1215 de kop in te drukken. Hoewel hij een directe afstammeling was van de Ierse koning Niall van de Negen Gijzelaars, verkreeg hij een Normandisch ridderschap door koning Alexander en een paar jaar later werd hij de graaf van Ross (1234).
Op dit moment was Tain (de hoofdstad van Ross & Cromarty) een vroeg heiligdom gecreëerd door Sint Duthus (St. Dutlac). Nu een ruïne, speelde het een belangrijke rol in de religieuze geschiedenis van Schotland tijdens de middeleeuwen. In de late 15de en vroege 16de eeuw maakte koning James IV er jaarlijks bedevaarten naartoe. Echter, gehavend door zijn vijanden, en veel van zijn overblijfselen vernietigd door veranderende religieuze invloeden, werd Tain als hoofdstad overgedragen door de stad Dingwall.


RUAIRIDH
Deze familienaam is gevormd door de voornaam van de vader (patroniem).
Een voorbeeld...
Ruairidh (de "roodharige" heeft een zoon met de naam Dòmhnall. Dòmgall's achternaam wordt MacRuairidh of MacRury. Wanneer Dòmhnall een zoon met de naam Iain heeft, wordt zijn achternaam MacDhòmhnaill of MacDonald.

RUSSELL
(RUSSEL, ROSEL)

De naam Russell kwam mee naar Engeland met de enorme immigratiestroom die volgde na de Normandische verovering van 1066. De familie Russell woonde in Dorset. Hun naam is echter een verwijzing naar Roussel, Normandië, de woonplaats van de familie vóór de Normandische verovering van Engeland in 1066. De familie daar waren heren van Rosel, een oude wijk van Cherbourg.
De achternaam Russell werd voor het eerst teruggevonden in Dorset in 1012, waar ze oorspronkelijk afstamden van William Bertram, Baron van Briquebec.
Zijn zoon Hugue (Hugh) genaamd "de Roussel" ging naar Duke William in Hastings en werd Marshall van Engeland.
Hugh de Rosel, een weldoener van de abdij van Caen vergezelde Willem de Veroveraar naar Engeland en werd hiervoor beloond met bezittingen in het graafschap Dorset, voornamelijk Kingston, later Kingston-Russell en Berwick genoemd, waarvan de laatste nog steeds in bezit is van de familie.
De bekende Schotse auteur George F. Black geloofde dat, hoewel hij de Normandische invloeden niet buiten beschouwing laat, hij voelde dat de naam "hoogstwaarschijnlijk een verkleinwoord was van rous (rood)", en dat Chaucers verwijzing naar 'Daun Russel' in Nonne Prestes Tale verwees naar zijn roodachtige kleur. Hij merkt ook op dat de eerste optekening in Schotland Walter Russell was, die getuige was van een oorkonde van Walter filius Alani aan de Abbey of Paisley (circa 1164-1177). Een paar jaar later (tussen 1180 en 1220) schonk John, zoon van Robert Russel van Doncallaw, landeigendommen aan het ziekenhuis van Soltre.
Terugkerend naar de Engelse tak van de familie, vonden we een paar vermeldingen in de Hundredorum Rolls van 1273, met name: Miriel Russell in Huntingdonshire; Simon Russel in Cambridgeshire en Elyas Russell in Londen. De Yorkshire Poll Tax Rolls van 1379 vermelden een zekere Johannes Russell en een Robertus Russell.
Op het eiland Wight in Yaverland werd ooit een kleine tak van de familie gevonden. Een oud herenhuis (nu een boerderij) van de Russells hier, nadien eigendom van de familie Richards is een goed exemplaar van de Elizabethaanse bouwstijl.


RUTHERFORD
(RUTTERFORD, RUDDERFORD, RUDFORD)
De naam Ruterford komt van de trotse Boernicische clans uit de Schots-Engelse grensstreek. De familie Ruterford woonde in de parochie van Maxton, waar Rutherford een stad was in de buurt van Roxburghshire. De plaatsnaam Rutherford is afgeleid van de Oud-Engelse woorden "hryder" die "vee" en "ford", wat "een ondiep deel van een rivier" is.
De achternaam Ruterford werd voor het eerst gevonden in de parochie van Maxton, stad van Rutherford, graafschap Roxburghshire. De eerste dragers van de naam Ruterford waren twee ridders: Gregory en Nicholas de Rutherford.

Deel deze pagina