LAHIFF
Zie "Guthrie".


LAING
(LANG, LANGE, LAYNG, LOYACHANS)
De naam "Laing" komt uit de oude Anglo-Normandische cultuur van Schotland en Groot-Brittannië. Het was een naam voor een persoon die een lange, grote lichaamsbouw had. Van de vele achternamen in Schotland wordt de achternaam laing onder etymologen beschouwd als één van de oudste. Het behoort tot een brede en diverse klasse achternamen. Als bijnaam kon de achternaam "Laing" direct of indirect verwijzen naar een kenmerk van de eerste persoon die de naam gebruikte. Ze kunnen de favoriete kledingstijl, het uiterlijk, de gewoonten of het karakter van de drager beschrijven.
De achternaam laing werd voor het eerst gevonden in Berwyke in Berwickshire, een oud graafschap van Schotland, tegenwoordig onderdeel van het Scottish Borders Council Area, gelegen in het oostelijke deel van de Borders Region van Schotland, waar William Lange in 1296 hulde bracht aan koning Edward I. Een paar jaar later, in 1341, werd Adam Lang vermeld in een onderzoek van land in Aberdeenshire. Walter Lang was de burgess van Edinburgh in 1381 en 1392. Robert Lang was kapelaan van Duncan, graaf van Lennox tussen 1394 en 1398. De naam komt al in 972 AD voor in oud-Engelse oorkondes, bijvoorbeeld 'Aetheric thes langa' en de naam betekent daar ook 'lang' of 'groot'.LAMONT
(MacLamont, Macxamont, Macxeman, Maclemon, Macclxmont, Macclemxnt, Macclemont, Macclymond, Macclymont, Maccxymount, Macclements)
Als de nadruk wordt gelegd op het eerste deel van de naam (lawman, lawgiver - handhaver van de wet/wetgever), wordt alles duidelijker. "Mont" is zoals voorspelbaar zou zijn, NIET afgeleid van het Franse "mont" of berg. Het is afgeleid van het oud-Noorse "logmadr", naar het Gaelic getransformeerd als "laomainn". De naam MacClymont komt van dezelfde bron.
De stichter van de clan Lamont was een afstammeling van het koninkrijk Dalriada. In de vroege middeleeuwen reeds bezat deze clan grote stukken grond in Argyll.
Een inscriptie op het oude kerkhof van Kilmun verwijst naar "de grote MacLamond van Cowal" (LacLaomain Mòr Chomhghil Uile).
Maar helaas, de koningsgezinde Lamonts vielen in ongenade bij de Campbells en na een bijzonder bloedige slachting in 1646 (Dunoon Massacre) namen de Campbells alle eigendommen van de MacLamonds in bezit. Méér dan 200 clanleden sneuvelden.


LAMOUR
Zie "Armour"


LARMER
Zie "Armour"

LARRIMER
Zie "Armour"


LAUCHLAN
(LACHLAN)
Zie "MacLACHLAN".


LAWRENCE
(LAURENCE, LAWERENCE, LAWRANCE)
Lawrence is een oude Angelsaksische naam die is afgeleid van de Latijnse naam Laurentius, wat letterlijk "de mens uit Laurentium" betekent. Laurentium s een stad in Italië genoemd naar zijn lauweren of laurierbomen. De populariteit van deze naam in met middeleeuwss Europa is te danken aan de heldendaden van een heilige die in de 3de eeuw in Rome werd gemarteld.
De achternaam Lawrence werd voor het eerst teruggevonden in Lancashire in Yealand-Redmayne, een gemeente in de parochie van Warton. 

LEANE
(LEAND, LEIND)
Zie "MacLAINE".


LEASK
(LAYSK, LAISK, LASK, LOWSK, LOWASK)
De voorouders van de familie Leask maakten deel uit van een oude Schotse stam genaamd de Picten. Ze bewoonden in de oude landeigendommen van Leask in de parochie van Slains in Aberdeen.  Deze plaats heet nu Home Farm Pitlurg, dicht bij Cruden Bay en de ruïnes van Slains Castle. De achternaam Leask behoort tot de categorie woonnamen, die zijn afgeleid van reeds bestaande namen voor steden, dorpen, parochies of boerderijen.
De achternaam Leask werd voor het eerst teruggevonden in Aberdeenshire (Gaelic: Siorrachd Obar Dheathain), een historische provincie en het huidige Council Area van Aberdeen, gelegen in de Grampian regio in het noordoosten van Schotland, waar ze een familiezetel hadden. William de Laskereske stond genoteerd in de Ragman Rolls en hij bracht in 1296 een eerbetoon aan koning Edward I van Engeland. 


LENNOX
(LENOX, LEVENAX)
De huidige generatie van de Lennox-familie heeft haar naam geërfd die voor het eerst werd gebruikt door de Schotse stam die bekend staat als de Picten. De eerste familie die de naam Lennox gebruikte, woonde in het district Lennox (Woodhead), in het graafschap Dunbarton.
De achternaam Lennox werd voor het eerst gevonden in Lennoxtown, een dorp deeluitmakend van de parochie Campsie in het graafschap Stirling.
Van deze oorsprong is er geen twijfel mogelijk, maar we vermelden er nog eentje voor de goede orde. De oorspronkelijke naam was "Leven-ach", "het veld op de Leven", van de rivier Leven, die door het graafschap stroomt. Het woord is "Leven-achs" gespeld, maar geschreven als "Levenax" en uiteindelijk "Lennox". Arkil, een Saksische baron van Northumbria, die door de wraak van de Noorman William zijn toevlucht zocht tot Malcom Canmore, lijkt de stichter van de familie Lennox te zijn geweest.
Een andere bron beweert dat de familie was afgeleid van "Egrith", een Saksische edelman, die stierf in 1064. Deze was de voorvader van Alwin Mac Arkyll, die graaf werd van Lennox, tijdens het bewind van Malcolm IV. Deze zou de stichter zijn van de familie van Lennox.
In de plaats Lennoxtown is nog steeds veel in handen van velen van de familie. Één van de meest opvallende objecten rond Lennoxtown is het elegante en nieuw gebouwde herenhuis van Lennox Castle, de residentie van J.L. Kincaid Lennox. De bouw van dit prachtige bouwwerk werd begonnen in 1837 en voltooid in 1841. Het is gebouwd in de gewaagdste stijl van de oude Normandische architectuur.
Enkele van de eerste optekeningen van de naam zijn: "John of Levenax", de hertog van Albany, die veilige doorgang verkreeg in Engeland in 1400 en John de Lenox, die getuige was bij de verkoop van een woning in Glasgow in 1428. William Levinax, een jongeman, afkomstig van Caly, werd beschuldigd van voorbedachtzaamheid en onderdrukking in Kirkcudbright in 1508 en Donald Levenax, een volgeling van de graaf van Casillis, werd veroordeeld voor moord in 1526.


LESLIE
(LESLEY, LESSELY, LESSLEY, LESSLIE)
De huidige generatie Leslie-familie heeft een naam die voor het eerst werd gebruikt door de Schotse stam die bekend staat als de Picten. De eerste familie die de naam Leslie gebruikte, woonde in de baronie Leslie in het graafschap Aberdeen. De achternaam Leslie behoort tot de categorie bewoningsnamen, die zijn afgeleid van reeds bestaande namen voor steden, dorpen, parochies of boerderijen.
De achternaam Leslie werd voor het eerst gevonden in Aberdeenshire (Gaelic: Siorrachd Obar Dheathain), een historische provincie en het huidige Council Area van Aberdeen, gelegen in de Grampian regio in het noordoosten van Schotland, waar ze werden geregistreerd als een familie die sinds vroege tijden de landerijen van Leslie bewoonde. Deze plaats zou zijn naam hebben ontleend aan een familie die het land al in de elfde eeuw bezat.
Algemeen wordt aangenomen dat de familie afstamt van Bartholomew Leslyn, zoon van Walter de Leslyn, een Vlaamse ridder die koningin Margaret vergezelde toen ze in 1067 met koning Malcolm van Schotland aankwam.
Volgens de legende werd de vrouw van koning Malcolm III van haar paard gegooid tijdens het oversteken van een rivier, waarbij ze bijna verdronk. Maar Leslyn, die het paardenhoofdstel beetpakte, redde haar. Ze waarschuwde hem vaak om 'snel vast te grijpen' en gebood daarna dat hij die woorden als zijn familiemotto hield. Hij trouwde later met de zus van Malcolm Ceanmore, en werd zo benoemd tot gouverneur van Edinburgh Castle, waardoor hij "Lord Leslie" werd.
Malcolm Leslie van Garioch in Aberdeenshire, zoon van Bartolf, ontving een feodale oorkonde die zijn eigendomsrecht van gronden bevestigde, gronden die hij verkreeg van zijn naamvader, Lord Leslie. Malcolm's kleinzoon, Sir Andrew de Lesly, was een van de ondertekenaars van de 'Arbroath Declaration of Independence' van 1320 aan de paus, die de soevereiniteit van Schotland bevestigde en de woorden bevatte: "Zolang honderd Schotten nog leven, zullen ze zich nooit onderwerpen aan de Engelse wetten".
Een andere bron beweert dat de familie haar oorsprong vindt in Bartholomew, een Vlaams stamhoofd, die zich tijdens het bewind van William De Leeuw met zijn volgelingen vestigde in het district Garioch, in Aberdeenshire. Hij nam de naam De Lesley over van de plaats waar hij
zich vestigde.
De herauten hebben echter een oude legende die vertelt dat de stamvader van de familie de naam en respect heeft verkregen door een ridder in de strijd te overwinnen op een plek tussen een kleine en een grote weide.
Welke oorsprong de lezer ook kiest, iedereen is het erover eens dat één van de eerste notities van de familie was: "Graaf David, broer van Willem de Leeuw, schonk rond ca. 1171-1199 het land van Lesslyn in de Garioch aan Malcolm zoon van Bartholf".
Wat de oorsprong van het wapenschild betreft, zal dit citaat misschien wat licht werpen: "Sir Norman de Lechelyn van Aberdeenshire bracht hulde in 1296. Zijn zegel vertoont ​​zes schilden in een cirkel verbonden in de basis, elk belast met 3 ronde gespen in een bocht. " Het is een beetje anders dan datgene, dat vroeger door de familie werd gebruikt, maar het is belangrijk omdat het opmerkt dat de familie al in de 13de eeuw een variant gebruikte.

LILLIE
(LILIE, LILLEY, LILLY)
Lillie is een oude Angelsaksische naam die is afgeleid van de populaire vrouwelijke voornaam Elizabeth. De naam Lillie is een metronymische achternaam, die is afgeleid van de naam van de moeder. Af en toe is de achternaam afgeleid van het verblijf in de nederzetting Lilley in Hertfordshire of in de plaats Lilly in Berkshire. In dit geval behoort de naam Lillie tot de grote categorie Angelsaksische bewoningsnamen, die zijn afgeleid van reeds bestaande namen voor steden, dorpen, parochies of boerderijen.
De achternaam Lillie werd voor het eerst teruggevonden in Worcestershire, waar ze een familiezetel hadden sinds zeer vroege tijden, sommigen zeggen ruim vóór de Normandische verovering en de aankomst van Duke William in Hastings in 1066 na Christus.


LINDSAY
(LINDSEY, LINDESEY, LINDSEY, LINZY)
Lindsey betekent "het eiland van Lincoln (Lindissi)", wat een administratief district was in het Engelse graafschap Lincolnshire. De naam dook het eerst op in Schotland met Sir Walter de Lindeseya, wiens vader David I vergezelde op zijn terugtocht naar het noordelijk Schotland in de vroege 12de eeuw. De naam Lindsay, samen met ongeveer 200 verschillende spellingen (o.a. Lindsey, Lindzy, Linzy), is één van de meest voorkomende namen in de Schotse geschiedenis.
De clan Lindsay erfde de eigendommen van de clan Crawford. Sir David Lindsay van Crawford en de Byres werd één van de regenten van Schotland en stierf in 1268 op kruistocht.
Een nazaat, ook een David Lindsay werd graaf van Crawford in 1398 en deze lijn gaat tot op de dag van vandaag verder. Een andere tak van de familie, de Crawford-Lindsays, verwierf landerijen in Glenesk in Angus. Edzell Castle is een eerbetoon aan deze geciviliseerde en oorlogszuchtige laaglandclan.

LIVINGSTONE
(LIVINGSTON, LIVINGTON, LEVINSON, LEVINSTON, LEWYNSTON, MacLEAY)  
De achternaam Livingstone is afgeleid van een plaats met de naam Livingstone (Levingston) in de parochie van Linlithgow in West Lothian.
De vroegste stamvader van de clan was Livingus, die op zijn minst een nobel was. Sommige historici zeggen zelfs dat hij een ridder van het Hongaarse hof was, die Margaret, de vrouw van koning Malcolm Ceanmore van Schotland, vergezelde op haar reis naar Schotland.
Andere historici beweren dat Livingus eigenlijk een Saks was die op weg was naar Engeland en Schotland in het spoor van koningin Margaret. In elk geval blijkt uit verslagen dat hij zijn gebieden Levingestun noemde en dat de kerk van 'Leuiggestun' en 'een half carucaat van land en een toft' in de 12e eeuw aan de monniken van Holyrood werden verleend. Vroege oorsprong van de familie Livingstone De familienaam Livingstone werd voor het eerst teruggevonden in West Lothian.
Vanaf dit kleine begin zou de clan uitgroeien tot de adel van Schotland en de titels van graaf van Callander, Linlithgow en Newburgh bereiken evenals deze van de burggraven van Kilsyth, Kinnaird en Teviot en de Lordships van Livingston. De kracht van deze grote clan was zo groot dat toen William Douglas het regentschap van Schotland aannam van zijn vader (graaf van Douglas die regent werd in 1437), hij Lord Livingston overhaalde om een ​​overeenkomst met hem aan te gaan om een luitenant (Lord-Lieutenant of districtshoofd) in Schotland te worden . Toen King James II volwassen werd, viel William Douglas de Livingston clan aan en vermoordde de Chief om hun eigendommen in bezit te kunnen nemen. De volgende eeuw was de Livingston clan, waarschijnlijk méér dan duizend gewapende krijgers groot, een macht op zichzelf in zijn thuisgebieden in Linlithgow. Zij werden erfelijke bewakers van het Koninklijk Paleis.


LOGAN
(LOGGAN, LOGANAICH, MacLENNAN)
Zie ook "MacLENNAN".
De geschiedenis van de Logan-familie begint bij de Boernicische stammen van het oude Schotland. De familie Logan woonde in Logan, in de buurt van Auchinleck. Deze plaatsnamen zijn afgeleid van het Gaelische woord "lagan", van "lag" dat 'een holte' betekent.
De achternaam Logan werd voor het eerst gevonden in Ayrshire, waar ze voor het eerst verschenen in de archieven in het dorp Logan in 1204. Een aantal Logans zwoer een eed van trouw aan Edward I van Engeland toen hij Schotland in 1296 veroverde: Thurbrend Logan (Lord of Crougar ), Heer van Crougar in Cunningham; Phillip Logan of Montrose; Walter Logan van Lanarkshire en Andrew Logan van Wigtown. In 1329 werden Sir Robert Logan en Sir Walter Logan gedood in Spanje terwijl ze Sir James Douglas vergezelden naar het Heilige Land met het hart van Bruce (dus de Clan's Crest). Ze probeerden het verzoek van Robert the Bruce te vervullen om zijn hart in het Heilige Land te laten begraven.LORIMER
(LORRIMER, LORRIMORE, LORRIMAN, LORRIMOOR, LORRIMAR, LARIMORE)
De Angelsaksers van Groot-Brittannië gebruikten voor het eerst de naam Lorimer. Het was een naam gegeven aan iemand die als een "lorimer" werkte, een oud Frans woord dat wordt gebruikt om te verwijzen naar die personen die stijgbeugelijzers, sporen en andere metalen artikelen maakten die mensen met paarden gebruikten. Als beroepsnaam, zijn optekeningen van de naam wijdverbreid en in vroege notities vaker wel dan niet, werd de naam gezien in zijn Latijnse vorm zoals bijvoorbeeld in de Magni Rotuli Scaccarii Normanniae .
Deze vermeldt Robert en John Lauremarius, Normandië 1180-1195.
Eén bron merkt echter op dat de naam zou kunnen zijn afgeleid zijn van "Goscelinus Loremarius, één van de huurders van de Veroveraar, genoemd in het Domesday Book van Essex.
De achternaam Lorimer werd voor het eerst teruggevonden in Essex, waar de eerder genoemde Goscelinus Loremarius werd vermeld kort na de verovering. Het gebruik van de vroege Latijnse spelling was wijdverbreid, zoals in Schotland: 'Hugh Lorimarius en zijn erfgenamen verkregen landeigendommen in de buurt van Perth van William de Leeuw (regeerperiode 1165-1214) voor diensten die hij had verricht. Matthew Lorimer, een afstammeling van Hugh, verkocht het land nadien aan William de Len, burgess van Perth, door wie ze werden geschonken aan de abdij van Scone tijdens het bewind van Alexander II. De Hundredorum Rolls uit 1273 vermeldden Adam le Lorimer (Salop in Shropshire), Richard le Lorimer (Essex), Thomas Lormar (Essex) en William Lorinar (Oxfordshire). 


LOVAT
(LOVATT, LOVET, LOVETT, LOVIT, LOVITT)
Deze naam werd voor het eerst terugevonden in Buckinghamshire, waar ook de familiezetel gevestigd was sinds vroege tijden. Ze woonden op landeigendommen die ter beschikking gesteld werden door Hertog William van Normandië als dank voor hun steun bij de Slag bij Hastings in 1066.

Deel deze pagina