BAIN
(BEAN, BEANE, BEYN, BAYN, BENE, BANE, BAINE, BEINE, BAYNE, BEYNE, BEEN, BEAINE, MacBAIN, MacBEAN, MacVAIN, MacVAN)
Voor de naam Bain moeten we teruggaan tot de Pictische clans van het oude Schotland.
Het is een afgeleide van het Gaelic woord "Beathan" of "Betha", dat "leven" betekent.
"Bean" was ook de naam van een heilige in de "Brevier van Aberdeen".
In Aberdeen kwam de naam ook het eerst voor. Een zekere "Bean" was er magistraat rond 1210. Het is bekend dat de MacBains naar Invernessshire zijn verhuisd.
De eerste bisschop van Murthlach, een zekere Saint Bean (Beyn) werd rond 1011 aangesteld door Malcolm II, wat bevestigd werd in een charter van het diocesaan register van Aberdeen.
De clannaam Bain heeft geen overeenkomst met MacBain of MacBean.
De familienaam was eerst een voornaam. Na de Slag van Drumnacoub (1427-1433) tussen de Clan Sutherland en de Clan MacKay, waarbij bijna 3.000 man omkwamen, liet de zoon van één van de aanvoerders (Neil Deilson McKay) zijn familienaam McKay vallen en maakte zijn tweede voornaam tot familienaam om voortaan niet meer als John Bain McKay, maar als John Bain door het leven te gaan.
De naam komt momenteel nog veel voor in Caithness, maar ook verder noordwaarts naar Orkney en Shetland toe.
Tulloch Castle was jarenlang de clanzetel, tot in de 18de eeuw de Davidsons het overnamen.

BAILLIE
(BAILEY, BAILIE, BAYLY, BAYLEY, BAILLEY, BALY, BALLYE, BAYLLIE)
Deze naam is afgeleid van het beroep van deurwaarder (bailiff).
De naam Baillie kwam naar Engeland met de voorouders van de familie Baillie in de nasleep van de Normandische verovering in 1066. De achternaam Baillie was de naam voor iemand die het civiele ambt met dezelfde naam in Normandië bekleedde. De titel "Le Bailli" was ongeveer gelijk aan deze van burggraaf of sheriff.  Er was ook een plaats met de naam Bailleul-En-Vimeu die ongeveer zes mijl ten zuiden van Abbeyville in de Somme, Normandië ligt. Waarschijnlijk is dit ook van invloed geweest op de ontwikkeling van deze naam. De naam Baillie is ook een beroepsnaam voor een rentmeester of ambtenaar, afgeleid van "baiulivus" in het Latijn. In Schotland wordt het woord bailie in plaats van gerechtsdeurwaarder nog steeds gebruikt als titel voor een officier in de rechtbank. Er zijn dus overeenkomsten met de oorspronkelijke Franse betekenis.
De familienaam Baillie werd voor het eerst teruggevonden in Northumberland. Er is echter nog steeds veel controverse over de vroegste oorsprong van de naam. Er was een grote populaire overtuiging dat de naam werd gewijzigd vanuit de naam "Balliol", vanwege de impopulariteit van de twee Schotse koningen met die naam. Veel historici, zoals Bain, vinden echter geen bewijs voor een dergelijke wijziging en noemen zeer vroege voorbeelden van de naam Baillie, zoals William de Bailli, die rond 1311-1312 als jurylid verscheen op een onderzoek naar verbeurde landen in Lothian.
Vroege verslagen van de Baillie clan geven aan dat de eerder genoemde William de Bailli ook bekend stond als Baillie van Hoperig, die het land Lamington in Lanarkshire verwierf. Zijn zoon William verkreeg in 1358 een charter dat het eigendom van dezelfde gronden bevestigde. Alexander, de oudste kleinzoon van William en twee broers, ontvluchtten het land nadat ze hun leraar hadden geslagen en vermoord. Nadat hij in het leger had gediend, ontving Alexander de landen van Dunain en Dochfour en werd hij benoemd tot constable (politiecommissaris) van Inverness. Een andere broer van Alexander trouwde in 1492 met een dochter van Sir Patrick Hume, en uit deze unie stamden de Baillies van Jerviswood af.

BAIRD
(BARD, BARDE, BAARD, BAYARD, BEARD)
De achternaam Baird werd voor het eerst gevonden in Lanarkshire (Gaelic: Siorrachd Lannraig), een voormalig graafschap in de centrale Strathclyde-regio van Schotland, nu verdeeld in de Council Areas van North Lanarkshire, South Lanarkshire en de stad Glasgow, waar ze een familiezetel hielden sinds vroege tijden.
Volgens de legende was William de Leeuw, de koning van Schotland, gealarmeerd door de nadering van een wild zwijn tijdens de jacht in één van de zuidwestelijke provincies. Baird, die deel uitmaakte van de hofhouding van de koning, kwam naar voren om de koning te helpen. Baird had slechts één enkele pijl nodig om het zwijn te doden en werd voor deze dienst beloond door de koning. Hij kreeg grote stukken land en kreeg een wapenschild waarop een everzwijn staat. Koning William beval ook dat Baird zijn motto "Dominus Fecit" (de Heer gemaakt) zou hebben. Op het kerkhof van Banff, Schotland, is Baird's Arms nog te zien in een oud monument voor de Bairds van Auchmeddan.

BALFOUR
(BALFOURE, BALFOWER, BALFOWIR, BALFORD, BALFORDE)
De annalen van de Schotse geschiedenis onthullen dat Balfour voor het eerst werd gebruikt als een naam door voorouders van de Pictische stam van het oude Schotland. De familie Balfour woonde in de baronie van Balfour, in de parochie van Markinch in Fife, op een plaats waar de rivieren "Or" en "Leven" samenvloeien.
De naam is een topografische of lokale achternaam, die werd gegeven aan een familie met een baronie of landerijen, huizen, landhuizen of landgoederen in het gebied. De naam kan ook worden afgeleid van het Gaelische woord "baile" wat een "plaats" betekent en het Pictische woord "pawr" wat "weiland" betekent.
De achternaam Balfour werd voor het eerst gevonden in Fife, waar ze sinds vroege tijden hun familiezetel hielden. De familie stamt af van Sir Michael de Balfour en William de Leeuw.

BALLANTYNE
(BALLENTYNE, BALLANTINE, BALLENTYNE, BANNENTYNE, BANNANTYNE, BALLANDEN, BALLENDINE, BALLENTINE, BALLINTON, BALLINTOUN, BALLINTOME, BANNATYNE, BANACHTY)
De voorouders van de familie Ballantyne woonden tussen de Strathclyde-Britse bevolking van de Schotse-Engelse grensstreek. Ballantyne is een naam voor iemand die in Roxburghshire woonde (parochie Roberton), waar de familie sinds de vroege middeleeuwen werd teruggevonden. Eén bron beweert dat de naam van lokale oorsprong was en aangeduid als "een plaats van oude heidense aanbidding onder de Kelten, wiens voornaamste godheid Belen, Belus of Baäl, de zon was. Ter ere van deze godheid staken de Kelten vuren aan op 1 mei en Midzomerdag. Baalantine betekent "het vuur van Baäl", van "Balen", dat "Baäl, Belen, Belus" betekent en "teine", het Gaelic voor "vuur".
Deze Schotse naam heeft opmerkelijke veranderingen ondergaan. Sir Richard van Bannochtine van de Corhous, die leefde rond ca. 1460, schreef zijn naam soms als "Bannachty" en zijn zoon heette Sir John "Bannatyne". Deze spelling duurde voort tot Charles II, toen eigenaar van Corhouse zijn naam dan weer als John Bannatyne schreef en op een ander tijdstip als John Ballentyne en zijn zoon wordt beschreven als "de zoon van John Ballenden". In feite zijn de vormen Bannatyne en Ballantyne tot een recente periode door mekaar gebruikt door broers uit één familie en zelfs door dezelfde persoon op verschillende tijdstippen.


BANNERMAN
(BANNAMAN, BANNERMANE, BANERMAN, BANERMAIN, BANNERMAIN)
De naam Bannerman begon onder de afstammelingen van de oude Schotse Pictische stam.
Het was een naam voor een persoon die de drager van de standaard (vlag met heraldiek) van de koning was. Hoewel de oorsprong van deze naam nog enigszins betwist wordt, zijn de meeste referenties het erover eens dat de naam is afgeleid van het Oud-Engelse woord "banere" en het woord "man". De familie beweert dat hun stamvader rond 1070 standaarddrager was van Malcolm Ceanmore, maar op papier is hier niets van teruggevonden.
De achternaam Bannerman werd voor het eerst teruggevonden in Aberdeenshire (Gaelic: Siorrachd Obar Dheathain), een historische provincie en het huidige Council Area van Aberdeen, gelegen in de Grampian regio in het noordoosten van Schotland, waar ze een familiezetel hielden in Clyntreys. De eerste geregistreerde naam is Donald Bannerman, hofpsychiater van Koning David II van Schotland in het jaar 1368.

BARBER
(BARBOUR, BARBERTON)
Uit de vroege kronieken van de Schotse geschiedenis blijkt dat de Strathclyde-Britten de eerste mensen waren die de naam Barber gebruikten. De achternaam Barber is afgeleid van het Anglo-Normandische Franse woord 'barbier', op zijn beurt van het Latijnse 'barbarius' of 'barba', wat 'baard' betekent. Als zodanig was deze middeleeuwse kapper niet alleen iemand die haar knipte en scheerde, maar ook opereerde en tanden trok!
De achternaam Barber werd voor het eerst gevonden in Northumberland en Cumberland. Enkele van de eerste notities van deze familie waren Gilbert le Barber of Barbour en Michael le Barber, die in 1296 in Dunbar Castle gevangen werden genomen.
Het jaar 1296 is belangrijk, omdat dit het jaar was waarin koning Edward I van Engeland Schotland binnenviel. Degenen aan de grenzen werden diep getroffen en degenen die weigerden hulde te brengen aan de koning belandden vaak in de gevangenis.
Niet iedereen slaagde er echter in om hulde te brengen. Maar Aleyn le Barbur van het graafschap Arne slaagde er in om de binnenvallende koning hulde te brengen. Later in 1305 verkreeg John Barbitonsor de boerderij van Mountros en een paar jaar later (in 1317) staat William Barbitonsor vermeld in een charter voor overdracht van grondeigendommen in.
De beroemde Robert Bruce verleende aan Ade Barbitonsor het eigendomsrecht van een stuk grond in Moffat met twee aangrenzende landerijen (vermoedelijk in hetzelfde jaar) en in 1328 wordt een betaling aan Andrew Barber vermeld.
John Barbour (1316? -1395), was de vroegste Schotse dichter die in de archieven werd teruggevonden en tevens één van de beste van de oude Schotse dichters. Hij was een tijdgenoot van Chaucer. Hij was ook aartsdiaken van Aberdeen. De datum van zijn geboorte is vermoedelijk, maar zijn overlijden, op 13 maart 1395, wordt bewezen door een vermelding in het obit-boek van de kathedraal, de stopzetting in dat jaar van een door Robert II aan hem verleend pensioen en ander bewijsmateriaal . In 1357 staat hij genoteerd als aartsdiaken van Aberdeen met een veilige doorgang in het Engeland van Edward III. Samen met zijn naam staan de namen van drie geleerden genoteerd,  die ook in Oxford gingen studeren. 


BARCLAY
(BERKELEY, BARKLEY, BARKLAY, BARCKLEY)
De spelling zelf is niet erg voornaam bij de studie van achternamen, want de spellingsleer was nog niet bekend als standaardnorm tot in de negentiende eeuw en zelfs later.  Maar spelling is het enige dat het verschil uitmaakt tussen de familienaam Barclay en de Engelse plaatsnaam Berkeley ("birch lea"= veld of weide met berkenbomen), waar het woord van afgeleid is.
De naam komt het eerst voor in Schotland rond 1165.
Een Schotse Barclay vergaarde veel rijkdom in de 17de eeuw tijdens de Dertigjarige Oorlog en werd eigenaar van het landgoed van Urie bij Stonehaven.
Een andere tak van de familie, de Towie-Barclays, waren de voorvaderen van de bekende Prins Barclay de Tolly, die de leiding had over het Russische leger bij het verslaan van de Franse keizer Napoleon in 1812.
De naam komt het meest voor in het noordoosten van Schotland (in Gloucestershire), alhoewel ook een familietak gevestigd is in Ayrshire.

BARON
(BARRONE, BARRON, BARNE, BARONE)

Deze familienaam verwijst naar een "dapper man".
De achternaam Baron werd voor het eerst gevonden in Baron, nabij Caen in Normandië. "William de Baron", zoon van Aiulph de Foro, was een vroege weldoener van de Abdij Normandië in de Ardennen.
De familie belandde kort na de verovering in Devon, waar in 1165 Richard le Baron reeds resideerde.
Terwijl deze vroege notitie volgt op de eerste Normandische invallen in Groot-Brittannië, vonden we nog een eerdere notitie in 1095 toen Lefuine Baron landgoederen hield in Bury (Suffolk).
Latere verslagen werden opgetekend in Sotterley (ook in Suffolk).
Geoffrey le Barun werd vermeld in de Assize Rolls van Hampshire in 1236 en een paar jaar later werd John Barn vermeld in de Subsidy Rolls van Sussex in 1296.
De Hundredorum Rolls uit 1273 vermeldden Richard le Baron in Devon en een Geoffrey le Barun in Oxfordshire.


BARR
(BARRE, BAR)
Deze familienaam verwijst naar de Parochie "Barr" in Ayrshire, gelegen in een voormalig graafschap in de zuidwestelijke Strathclyde-regio van Schotland, dat vandaag de Raadsgebieden van Zuid-, Oost- en Noord-Ayrshire vormt. 
Het was in de Schots-Engelse grensstreek dat de Strathclyde-Britse volkeren voor het eerst de oude naam Barr gebruikten. Het was een naam voor iemand die in Ayrshire woonde, waar de familie sinds de vroege middeleeuwen werd teruggevonden. Algemeen wordt aangenomen dat het een bewoningsnaam is, overgenomen van een van de verschillende plaatsnamen in het zuidwesten van Schotland, met name in Ayrshire en Renfrewshire. Deze plaatsnamen zijn afgeleid van het Gaelische woord barr, wat 'hoogte' of 'heuvel' betekent.
Deze achternaam komt tegenwoordig het vaakst voor in het district rond Glasgow en is een veel voorkomende achternaam in het Kilbarchan Commissariot Record.
Een deel van de familie werd echter voor het eerst verder naar het zuiden gevonden in Tollerton in Nottinghamshire. Deze plaats ontleent haar naam aan Torlaston, één van zijn eigenaars van vóór de verovering. Tijdens het bewind van Stephen werd het landhuis eigendom van Radulphus Barre. Momenteel is het nog steeds in het bezit van zijn nakomelingen.
De Hundredorum Rolls uit 1273 vermelden Gunilda de la Barre in Hertfordshire en Philip de le Barre in Huntingdonshire.
Richard Barre (circa 1170-1202) was een Engelse kerkelijke en rechter die fungeerde als gezant van Henry II aan het pauselijk hof, zowel kort voor als direct na de moord op Thomas Becket.BATTLE

(BATTELL, BATTEL, BATTAILE, BATTAIL)
Zie "Patel"


BAXTER 
(BAKER, BAKSTER, BAXSTER, BAXSTAIR, BAXSTARE)
Deze Angelsaksische naam is oorspronkelijk afgeleid van het Engelse "baker" (bakker), dat in de vroege Middeleeuwen "bakstere" was, afgeleid van het Oud-Engelse baecere.
De vorm "bakster" was origineel vrouwelijk, met "baker" als de mannelijke equivalent.
De naam dook het eerst op in Forfarshire, een deel van de Taysidestreek in het Noordoosten van Schotland. Het is ook een gevestigde waarde in Angus.
Door migratie komt deze familienaam ook voor in Ierland.


BELL
De meest aannemelijke oorsprong van deze naam is terug te vinden in de Oud Franse taal: "le bel", wat "een knappe jongeman" betekent.
Er is waarschijnlijk geen tekort geweest aan knappe jongelingen in het Middeleeuwse Schotland, want de naam "Bell" is nu de 34ste meest voorkomende familienaam.
De oorsprong kan ook terug te vinden zijn in locatie van de woonplaats van betrokken naamdrager: naast de stadsklok bijvoorbeeld.  Of werd degene die de klok luidde misschien zelf "Bell" genoemd?
De afleiding "zoon van Isobel" is onwaarschijnlijk, want nakomelingen namen zelden hun moeders’ familienaam over, want als ze dat zouden doen, zou dat betekend hebben dat de vader onbekend was.
Er zijn wel enkele Engelse familienamen met deze afkomst, zoals Ibbs (zoon van Isobel) en Tillett (zoon van Mathilda), maar wie heeft er ooit gehoord van Elisabethson of MacMargaret?


BELSHES
(BELLASIS, BELLASSES, BELASIS, BELLASIS, BELSIZE, BELSYZE, BELLSYZE, BELSHES, BELLSIZE, BELLSYZE, BELASYSE, BELLASYSE, BELLISE, BELLIZE, BELLASIES, BELLASES)

De achternaam Belsches kwam het eerst voor in Durham, waar ze een familiezetel hadden als "Lords of the Manor" in Morton. Na de Slag om Hastings in 1066, waarbij koning Harold de verliezende partij was, verleende William, hertog van Normandië, het grootste deel van Groot-Brittannië aan zijn vele overwinnaars. Het was niet ongewoon om een ​​baron of een bisschop te vinden met 60 of meer Lordships verspreid over het hele land. Deze gaf hij dan weer aan zijn zonen, neefjes en andere junior lijnen van zijn familie en ze werden bekend als onderhuurders. Ze namen het Normandische systeem van achternamen over waarin de onderhuurder met zijn bedrijf werd geïdentificeerd om hem te onderscheiden van de hogere tak van het gezin. Na vele opstandige oorlogen tussen zijn baronnen, gaf hertog William de opdracht aan heel Engeland om in 1086 voor eens en voor altijd te bepalen wie welk land bezat. Hij noemde de volkstelling het Domesday Book, waarmee hij aangeeft dat de geregistreerde houders het land tot het einde der tijden zouden behouden. Vandaar dat de achternaam vermoedelijk afstamt van de huurder van het land van Morton die werd opgenomen in de volkstelling van het Domesday Book van 1086. De naam is afkomstig van  een Normandische kolonist, die zo genoemd werd naar zijn domein nabij Coulommiers in Seine et Marne in Normandië. Deze William de Columbiers was een Normandische edelman die volgens Wace in de Slag om Hastings was geweest.


BENNETT
(BENNET, BENETT, BENET, BENEYT, BENEIT)
De achternaam Bennett is afgeleid van de Latijnse voornaam Benedictus, wat "gezegend" betekent. Het werd een gemeenschappelijke voornaam in heel Europa vanwege de populariteit van St. Benedict (circa.480-550). Tegen de 12de eeuw werd de naam teruggevonden in versies rechtstreeks afgeleid van het Latijn, evenals versies afgeleid van het Normandische Frans. Tijdens het bewind van Edwards II en III wordt de naam aldus gewijzigd gevonden: Fitz Benedict, Benediscite, Bendiste, Bendish, Bennett.
De achternaam Bennett werd voor het eerst teruggevonden in het noorden van Lancashire, waar in 1127 een Benedictijner klooster, bekend als de Abdij van Furness, werd gesticht door de Savigny-monniken van Normandië. Optekeningen uit de 12de eeuw vermelden Benet als een algemene doopnaam in de regio, die vervolgens een patroniem werd achternaam (bijvoorbeeld Benet zoon van Alan).
Ook andere Benedictijnse kloosters in Engeland geven vroege voorbeelden van deze achternaam. Magister Benet of Benedictus (circa 1226), bisschop van Rochester, staat als eerste in de geschiedenis vemeld en dit in verband met de strijd tussen William de Longchamp, bisschop van Ely, kanselier en opperrechter, tevensregent van het koninkrijk tijdens de afwezigheid van Richard I in het Heilige Land en zijn tegenstander, de graaf van Moreton, daarna genoemd als koning Johannes.
Willaston in Cheshire was in vroege tijden de familiezetel. Willaston Hall, een oud bakstenen gebouw, werd opgericht door de familie Bennett in 1558 en bleef hun familiezetel voor lange tijd.
De Hundredorum Rolls uit 1273 geven een lijst van vele vroege spellingen van de naam in het oude Engeland: Benedict of Benett de Hankeston in Cambridgeshire; Beneyt Mercator in Cambridgeshire; Nicholas Beneit in Oxfordshire en ten slotte, Reginald filius Beneyt in Huntingdonshire.  De Yorkshire Poll Tax Rolls van 1379 vermeldden er slechts één: Joanna Benet, "doghter" (dochter.)
Een andere bron geeft een beter geografisch begrip van de naam: Anders afgeleid van de vroege persoonlijke naam van Benedict en van 'benet', een kleine orde van priesters. In de Hundred Rolls voor Cambridgeshire en Oxfordshire, in de regering van Edward I, komt de naam vaak voor in de vorm van Beneyt. Momenteel is de naam zeldzaam of totaal afwezig ten noorden van Lincolnshire en Lancashire, maar hij is goed verspreid over de rest van Engeland en wordt het het best vertegenwoordigd in o.a. Cornwall, Derbyshire, Dorset, Gloucestershire, Herefordshire en Notts.


BERKELEY
Zie "Barclay"

BETHUNE
(BETUNE)
De nobele Viking-kolonisten die in de middeleeuwen naar de rotsachtige kust van Schotland kwamen waren de voorouders van de Bethune-familie. Ze woonden in Béthune in Pas-de-Calais, Picardië, Frankrijk.
De achternaam Bethune werd voor het eerst teruggevonden in het voormalige graafschap Perthshire (Gaelic: Siorrachd Pheairt) in het huidige Council Area van Perth en Kinross, gelegen in centraal Schotland, waar de familie land verwierf. Deze illustere naam is zonder twijfel te herleiden tot Robert, bijgenaamd Faisseus, heer van de stad Bethune in Artois, in het jaar 1000, en er is goede reden om aan te nemen dat hij een afstammeling was van de oude graven van Artois. 

BEVERIDGE
(BELFRIDGE, BELFRAGE, BEVERAGE, BEVERADGE, BEVIDGE, BEVIGE, BERRIDGE, BEVERECHE, BAUERICH, BEVERAGH)

De geschiedenis van de familie Beveridge gaat terug naar de oude Angelsaksische cultuur van Groot-Brittannië. De naam is afgeleid van het gezin dat woonde op Beverege, een eiland in de rivier de Severn, ongeveer 6,5 km ten noorden van Worcester.
De naam betekent 'bever-eiland', van het Oud-Engelse "befer" of "beofer", dat "bever" betekent en "ig" of "ige", dat "eiland" betekent.  Later bekend als Bevere Island, werd dit eiland opnieuw een toevluchtsoord tijdens de Black Death (zwarte pest).
Camden merkt op: "Het bestaan ​​van de bever in Groot-Brittannië in het historisch geheugen lijkt te worden bewezen door namen als Beverege, Beverley, misschien maar minder waarschijnlijk Beverstone in Gloucestershire." Hij spreekt over bevers in zijn tijd in de Teifi, maar alleen in Teifi. Een andere bron merkte op dat de naam was afgeleid van"'Beferige", d.w.z. de "Beaver's edge" (bever's rand= tot waar de bevers kwamen). Verschillende andere lokale namen in Befer laten zien dat de bever een bewoner van dit eiland was in Saksische tijden.
Hoewel de naam Beveridge in het zuidwesten van Engeland is ontstaan, wordt deze over het algemeen geassocieerd met Yorkshire en Schotland.
De achternaam Beveridge werd voor het eerst teruggevonden in Buckinghamshire, waar de eerste optekening van de familie Wido was, een zekere William Beverage die werd vermeld in de Curia Regis Rolls van 1212 en later in de Pipe Rolls van Surrey in 1230. Richard Bevereche werd vermeld c. 1240 in Huntingdonshire. De Assize Rolls of Somerset in 1280 vermeldt een William Bauerich. Deze laatste bron vermeldt de oorsprong van de naam als afgeleid van het Midden-Engelse woord "beuerage" of het Oud-Franse woord "bevrege, bugem" dat "consumptiedrank" betekent. Veruit het leeuwendeel van de bronnen beweert dat de naam afkomstig is van het eerder genoemde Beverege-eiland.
De Hundredorum Rolls van 1273 vermelden het volgende: Hugh Beverach, Cambridgeshire; Ralph Beverache, Cambridgeshire; Agnes Beverach, Cambridgeshire; Walter Beverage, Lincolnshire; en Thomas Beverage, Yorkshire.  Een deel van de familie verhuisde noordwaarts naar Northumberland en naar Schotland rond het jaar 1200.
In Schotland was deze naam heel moeilijk was voor de Schotse taal qua uitspraak en spelling. Hier vestigden ze zich in St. Andrews in 1302, waar Walter Beverage wordt benoemd als jurylid in een onderzoek in St. Andrews. Jaren later (in 1504) was Henry Beveragh getuige in Paisley en een decreet (van 1531) tegen Alexander Bauerage werd ook teruggevonden. David Beverage was bekerdrager van James V in 1534. 


BINNING
(BINNEY, BINNIE, BENNING, BENNYNG, BYNNIE, BYNNYNG, BYNING, BYNNING)
Het verhaal van de familie Binning gaat terug in de tijd tot de Viking-kolonisten die de ruige kusten van Schotland bevolkten in de middeleeuwen. De naam Binning komt van een plaats die zo door deze Vikingen werd genoemd, omdat een familie woonde in de oude baronie van Binney, in de parochie Uphall, in het graafschap West Lothian.
Binney komt van "bin", een heuvel en "ea", water.
De achternaam Binning werd voor het eerst teruggevonden in de West Lothian, waar de familie sinds vroege tijden haar familiezetel had.
Een van de eerste verslagen van de familie aat over William Bennings (circa 1180), een Engelse rechter. Deze werd volgens Giraldus Cambrensis door Henry II in 1176 naar Ierland gestuurd als één van de vier gezanten, van wie er twee zouden blijven bij de onderkoning Richard Fitz Gilbert, graaf van Striguil. Twee zouden er terugkeren en Reimund Fitzgerald meebrengen (als ruil voor de twee gezanten), wiens militaire uitbuitingen de jaloezie van de koning hadden opgewekt.
William Benyng of De Binn (circa 1250), was een vroege Schotse "biograaf", vermoedelijk een inwoner van Binning in Linlithgowshire. In 1243 werd hij in de cisterciënzerabdij van Newbattle verkozen als abt van Cupar. Hij nam ontslag op 29 september 1258, waarschijnlijk vanwege zijn ouderdom. De datum van zijn overlijden is onbekend. 


BIRSBANE
(BRISBANE, BRISBINE, BIRSBAIN, BIRSBAINE, BRISBLANE, BIRSBEN, BRISBIN, BIRSBAN, BRISBONE)
Birsbane is een oude Dalriadan-Schotse bijnaam voor een persoon die een gebroken bot had opgelopen. Deze achternaam is afgeleid van het Oud-Franse woord "briser", wat "breken" betekent en het Oud-Engelse woord "bàn", wat "bot" betekent. Dit was ook een bijnaam, gegeven aan een persoon die vaak betrokken was bij gevechten, wat resulteerde in het breken van botten. Leden van de familie Birsbane werden gevonden in het graafschap Renfrew (nu deel van de Strathclyde-regio), in Schotland, waar men de familie haar oorsprong kan traceren tot kort na de Normandische verovering, in 1066.
De achternaam Birsbane werd voor het eerst gevonden in Renfrewshire (Gaelic: Siorrachd Rinn Friù), een historisch graafschap van Schotland, dat tegenwoordig behoort tot de Council Areas van Renfrew, East Renfrewshire en Iverclyde, in de Strathclyde-regio in het zuidwesten van Schotland. Waarschijnlijk was de eerste persoon met deze naam in Schotland William Brisbone, wiens naam voorkomt op een lijst van boogschutters die in 1298 van Berwick naar Roxburgh waren gestuurd. 

BISSET 
(BISET, BISSAIT, BISSETT, BISSIDE, BISSETH, BIZET, BISETH, BISSARD)
Normandisch van oorsprong door de invasie van Engeland en oorspronkelijk afgeleid van de Teutoonse voornaam "Biset".
De naam kwam het eerst voor in Ross-shire (Gaelic: Siorrachd Rois), een vroegere provincie, nu onderdeel van de Council Areas van de Highlands en de Western Isles in Noord-Schotland.
Eén van de vroegst opgetekende namen was deze van Baldred Bisset (of Bissait) in 1303. Afkomstig uit de provincie Sterling werd hij Rector van Kinghorn in het bisdom van St. Andrews. In 1300 en 1301 ontspon zich een discussie tussen Paus Bonifacius de Achtste, Koning Edward van Engeland en het Schots bestuur in verband met de onafhankelijkheid van Schotland. Bisset werd als vertegenwoordiger aangeduid om de belangen van Schotland te gaan verdedigen bij de paus.
Het motto van de Bissets is "Reviresco", wat betekent "Ik heropbloei" (I revive).

BLACKADDER
(BLACKADER, BLACKATER, BLACKETTER, BLAICKETTER, BLACADER
)
De achternaam Blackadder werd voor het eerst teruggevonden in Berwickshire, Schotland, waar de familie claimt af te stammen "uit de landen van Blackadder op de stroom met dezelfde naam in de Merse divisie van Berwickshire." Adam van Blacathathir was één van de personen om prinses Cecilia's bruidsschat naar Edinburgh te begeleiden in 1477 en Charles Blakater had bescherming en veilige doorgang om in 1486 in Engeland te reizen.
Cuthbert Blackadder (circa 1485), was een leider in de Schotse grensstreek. Hij ontving zijn achternaam en nalatenschap van James II in 1452 voor zijn succes bij het bedwingen van de Engelse plunderaars aan de Schotse grens. Door zijn bekwaamheid verdiende hij voor zichzelf de titel van de "hoofdman van het zuiden". Hij en zijn zeven zonen die hem vergezelden tijdens zijn expedities, werden ook, vanwege de duisternis van hun teint, de 'Black band of the Blackaders' genoemd. Toen het koninkrijk in een verdedigingspositie werd geplaatst tegen Edward IV, richtten de Blackaders een strijdmacht van tweehonderdzeventien man op en zij voorzagen ook hun kasteel met artillerie en huisvesten er een sterk garnizoen.

BLACKFORD
(BLACKFORDE, BLAKEFORD, BLAKFORD)
Deze naam komt voor in Schotland, maar is niet Schots, maar Angelsaksisch van oorsprong.
In county (graafschap) Somerset zijn er twee plaatsen met dezelfde naam, eentje bij de parochie Wincanton, de andere bij de parochie Wedmore bij Axbridge.
Hier bevond zich ook de familiezetel, volgens sommigen al van voor de Noorse invallen en de aankomst van Hertog William in Hastings in 1066.
Het graafschap Somerset bevindt zich in het zuidwesten van Engeland, met Glastonbury als bekendste plaats (festival).
De naam is afgeleid van "black ford", wat zoveel betekent als een donkere plaats waar je een rivier kan doorwaden. De rivier in kwestie heet bij Wincanton de "River Cale " en bij Axbridge de  "Blackford Brook".
Tot zover de oorsprong van de naam.
In Schotland, bij Gleneagles (Perth en Kinross) bevindt zich ook een dorpje met de naam Blackford, bij de rivier "Allan Water".
De legende zegt dat koningin Helen, gemalin van de Noorse koning Magnus hier stierf tijdens een storm en dat ze begraven werd in een nabijgelegen heuvel.
De eerste geregistreerde brouwerij was ook gevestigd in deze plaats. Het is bekend dat koning James de zevende van Schotland hier halt hield tijdens zijn reizen om er een "ale" te drinken.
In de negentiende eeuw waren er intussen twee brouwerijen en werd er succesvol vlas verbouwd en wol gesponnen.
Door de teloorgang van deze industrie bij het begin van de 20ste eeuw, verlieten veel inwoners het dorp. De grootste tewerkstelling vond nadien plaats in het nabijgelegen grote Gleneagles Hotel, dat geopend werd in 1924. De Tullibardine Distilleerderij werd gebouwd op de plaats waar vroeger de Sharp brouwerij stond.
Het "Highland Spring Water" is ook afkomstig uit deze plaats.
De Gaelic naam voor Blackford is "Srath Gaoithe".


BLACKMAN
(BLAKEMAN, BLACHMAN, BLACKMANN)

De familienaam Blackman kwam het eerst voor in Durham, maar ook in andere streken van Brittannië. Een zekere John Blakeman staat vermeld in Devon tijdens de regeerperiode van Henri de derde en in Norfolk waar "Blacheman filius Aedwardi" vermeld wordt in de "Pipe Rolls" van 1166. Jordanus filius Blakeman wordt ook vermeld in de "Pipe Rolls" van Hampshire in 1188. Enkele jaren later, in 1206, wordt een John Blakeman vermeld in de "Pipe Rolls" in Surrey.
De Pipe-rollen, soms de Great rolls of de Great Rolls of the Pipe genoemd, zijn een verzameling financiële archieven die worden bijgehouden door de Engelse schatkist of de schatkist en zijn opvolgers. De vroegste notitie dateert uit de 12e eeuw en de vermeldingen volgen zich op tot 1833.

BLACKSTOCK
(BLACKSTOK, BLACKSTOCKS, BLAKSTOC)
De vroegste oorsprong van de naam Blackstock is terug te vinden bij de Viking-kolonisten uit de vroege middeleeuwen; de achternaam is afkomstig van een plaats die door de Vikingen wordt genoemd voor iemand die in Dumfries woonde (nu onderdeel van de regio Galloway), waar deze familie sinds devroege middeleeuwen woonde. De achternaam Blackstock was een topografische naam, van het Midden-Engelse woord "blak(e)" wat "zwart" betekent en "stok" wat "stomp" betekent.
De achternaam Blackstock werd voor het eerst teruggevonden in Dumfriesshire (Gaelic: Siorrachd Dhùn Phris), een zuidelijk gebied, grenzend aan Engeland dat vandaag deel uitmaakt van de Dumfries and Galloway Council Area. Hier hield de familie haar zetel sinds zeer oude tijden, sommigen zeggen lang voor de Normandische verovering en de komst van hertog William in Hastings in het jaar 1066.


BLAIR
(BLAYR, BLARE, BLAIRE)
Blair werd voor het eerst gebruikt als achternaam in de Schots-Engelse grensstreek door de Strathclyde-Britten. De eerste familie Blair woonde in het dorp Blair, in het graafschap Ayrshire.
De achternaam Blair werd voor het eerst teruggevonden in Ayrshire (Gaelic: Siorrachd Inbhir Àir), voorheen een graafschap in de zuidwestelijke Strathclyde-regio van Schotland, dat vandaag de Raadsgebieden van Zuid-, Oost- en Noord-Ayrshire vormt.
Enkele van de vroegst geregistreerde voorbeelden van deze Clan-naam zijn Stephen de Blare, die een geregistreerde getuige was bij de ondertekening van een document over het klooster van Arbroath tussen 1204 en 1211, en van Brice de Blair en Alexander del Blair, die getuige waren van een overeenkomst tussen de burgh van Irvine en Brice de Eglustone in 1205.
William van Blare was getuige van een charter van Malcolm, de 7de Graaf of Fife. Hij is waarschijnlijk dezelfde man als Sir William de Blar, die in 1235 Seneschal van Fife was. Zijn zoon, Sir Bryce Blair, stond bekend als 'de dappere ridder'. Hij vocht met Sir William Wallace maar werd uiteindelijk gevangen genomen en geëxecuteerd in Ayr.
John Blair (circa 1300) was aalmoezenier van Sir William Wallace, een inwoner van Fife, en zou in Dundee op dezelfde school als Wallace hebben gezeten. Hij schreef een verslag ver zijn reizen en avonturen, waarvan wordt gezegd dat het de bron is van het beroemde vers geschreven in de late jaren 1400, "Schir William Wallace" door Blind Harry. Dit vers wordt ook wel "The Wallace" genoemd. Het beschrijft de heldendaden van Wallace.
De Blairs van Ayrshire wonen al méér dan 600 jaar in dat graafschap.
Verder naar het zuiden zijn de Blairs van Northumberland waarschijnlijk afgeleid van de Blairs van Ayrshire.

BLANE
(BLAIN, BLAINE, BLAINES, BLAHAN)
De voorouders van de families die de naam Blane gebruikten, woonden tussen de Boerniciërs van de Schots-Engelse grensstreek. De naam komt van de Gaelische persoonlijke naam "Bleen", wat "geel" betekent. Het was ook de naam van een vroeg-Keltische heilige.
De achternaam Blane werd voor het eerst teruggevonden in Ayrshire (Gaelic: Siorrachd Inbhir Àir), voorheen een graafschap in de zuidwestelijke Strathclyde-regio van Schotland, dat tegenwoordig deel uitmaakt van de Raadsgebieden van Zuid-, Oost- en Noord-Ayrshire, waar ze een familiezetel hadden sinds zeer vroege tijden, sommigen zeggen ruim vóór de Normandische verovering en de komst van Hertog William in Hastings in 1066.

BLYTH
(BLYTHE, BLYTHT, BLITH, BLYT, BLITHT)
Een Strathclyde-Britse familie uit de Schots-Engelse grensstreek was de eerste die de achternaam Blyt gebruikte. Het is een naam voor een gelukkig of opgewekt persoon. Verder onderzoek wees uit dat de naam is afgeleid van het Oud-Engelse woord "blithe", dat een persoon beschreef die de bovengenoemde kenmerken vertoonde.
De achternaam Blyt werd voor het eerst teruggevonden in Berwickshire, een oud graafschap van Schotland, tegenwoordig onderdeel van het Scottish Borders Council Area, gelegen in het oostelijke deel van de Borders Region van Schotland. Blyth was enige tijd geleden een oude baronie in Lauderdale. De eerste die werd geregistreerd was William de Blyth van Chirnesyde in Berwickshire, die de familie vertegenwoordigde en hulde bracht aan koning Edward I van Engeland tijdens zijn korte verovering van Schotland in 1296. Een paar jaar later werd het zegel van Adam de Blyth toegevoegd aan een rekening van goederen gekocht in Perth in 1302. James Blyth was burgess van Dundy (Dundee) in 1485.
Verder naar het zuiden in Engeland, in Lancashire heeft de naam Blythe een interessante geschiedenis. Hier werd de zoon van Geoffrey Travers, "Henry "de Blythe" genoemd. Nakomelingen van Henry de Blythe, John en Robert de Blythe komen voor onder de namen van de misintenties (stipendia) van een kapelaan in Ormskirk in 1366 en de laatste ook in de Poll Tax Roll van 1381. John de Blythe betekende Scarisbrick-charters in 1399 en 1401. Deze laatste was de vader van Roger, die in 1397 werd beschuldigd van een inbraak in het pastoriehuis in Crossens. Van hem stamde Roger Blythe af, wiens dochter en erfgenaam Margaret door haar huwelijk met John Blakelache (of Blackledge) het landgoed aan deze familie overdroeg.
Een andere bron merkt op dat William de Blithe werd vermeld in de Hundredorum Rolls van 1273 in Oxfordshire en Willelmus de Blythe werd vermeld in de Yorkshire Poll Tax Rolls van 1379.
In het Engelse Northumberland is er een kustplaats, tevens haven, met de naam Blyth, dit bij de monding van de rivier met dezelfde naam. Hier komt ook de onderzeese electriciteitskabel "North Sea Link", tussen Noorwegen (Suldal) en Groot-Brittannië aan land.

BORTHWICK
(BORTHWICKE, BARTWICK, BARTHWICKE, BORTHOCK, BORTHOK)
De wortels van de achternaam Borthwick gaan terug naar de taal van de Viking-kolonisten die in het middeleeuwse tijdperk de ruige kusten van Schotland bevolkten. De achternaam Borthwick komt van iemand die in de oude baronie van Borthwick heeft gewoond, naast het "Borthwick Water" tussen Selkirk en Roxburghshire. Deze plaats, van oudsher "Locherwart" genoemd, nam de benaming van "Borthwick "aan in de tijd van de Reformatie, afkomstig van de familie met die naam.
Houders van deze achternaam bewonen dit gebied sinds minstens de 14de eeuw. Documenten vermelden eerst "Quondam" (wijlen) Thomas de Borthwick, die landen bezat in Middleton, Midlothian, en die een oorkonde had van John of Gordon, clanleider, voor de landen bij Lauder, tussen 1357 en 1367.
De achternaam Borthwick werd voor het eerst teruggevonden in Roxburghshire, waar ze werden geregistreerd als een familie die sinds lang woonde in de Barony van Borthwick langs de kustlijn van Borthwick water in de parochie van Roberton in datzelfde graafschap. Thomas Borthwick was een huurder van Lord Gordon in het land van Ligertmood in 1357. William Borthwick verwierf in 1378 het land van Cateune in Midlothian en veranderde de naam van de landgoederen ook in Borthwick.
De familie floreerde in een onzeker tijdperk van overvallen, gevechten en oorlogsvoering in Zuid-Schotland. Tegen 1400 hadden de grensvetes vorm gekregen in een soort code, die voor ons op dit moment misschien als regelrechte onwettelijkheid lijkt. Het was een strikte set regels voor de schijnbare willekeurige verbranding van huizen, diefstal van vee, paarden en zelfs vrouwen.

BOSWELL
(BOSWALL, BOSEVILLE, BOSWALD, BOSSWALD, BOSVILLE, BOESEILLE, BOSVILE, BIVILL, BOWELLE)
De prestigieuze achternaam Boswell kwam naar Groot-Brittannië met de Normandische invasie van 1066. Men denkt dat de achternaam zijn oorsprong vond in Beauzeville, Frankrijk, en dat Elias de Boesevilla in deze regio de eerste Normandische kolonist in Groot-Brittannië was. Veel van deze Normandische families trokken naar het noorden, naar Schotland in de periode na de Normandische verovering van Engeland.
De achternaam Boswell werd voor het eerst gevonden in Yorkshire, waar Sir Ralph Boswell van Guntwaite, een afstammeling van Elias de Boesevilla, de eerste kolonist uit Normandië, land bezat. In de 12e eeuw verloor Sir Ralph zijn landgoederen in Yorkshire ten gunste van de graaf van Warenne. Het gezin verhuisde naar het noorden naar Schotland op uitnodiging van David, graaf van Huntingdon. Ze vestigden zich in Berwickshire in Edenham.

BOYD
(BOYT, BOID, BYARD, BYEARDE, BYATT, BYART, BOYDE)
Deze naam is waarschijnlijk gelinkt aan een woonplaats, afgeleid van de naam van het eiland "Bute". Deze naam is afgeleid van het Gaelic woord "Bod", wat "geelharige" betekent (ook boidh). Er was echter ook een familie van Normandische origine, die in Shropshire leefde, met dezelfde naam.
De naam kwam het eerst voor in Ayrshire waar een zekere Dominus Robertus de Boyd tekende als getuige op een contract in Irvine (Ayrshire) in 1205. Er werd verteld dat de eerste Boyds vazallen waren van de De Morevilles van het Koninkrijk van Largs, met wie ze zouden zijn meegekomen vanuit Engeland.
De clan Boyd bouwde ook Kilmarnock Castle (hernoemd in 1700 als "Dean Castle") in Ayrshire. Hier zetelde de clan méér dan 400 jaren.
Er is ook een veronderstelling dat de naam afgeleid is van de bijnaam voor de genaamde Simon Alan, zoon van Walter Fitz Alan, telg uit het geslacht Royal Stewart uit Schotland (deze werd de Eerste High Steward van Schotland van 1150 tot 1177).
Deze zoon had blond haar en de Gaelic naam hiervoor is "buidhe".

BOYLE
Met deze naam is het kantje-boordje in de lijst van de honderd meest voorkomende Schotse familienamen. 
De naam heeft twee totaal verschillende oorsprongen.
Eentje vindt zijn oorsprong in het dorp Boyville, bij Caen in Frankrijk.  Vast staat dat de Normandiër Henri de Boyville in 1291 kasteelheer was van de kastelen van Dumfries, Wigtown en Kirkcudbright.  De naam is nog redelijk in gebruik in deze districten en wordt uitgesproken als "Bole".
Een andere theorie zegt dat de naam komt van de Oud-Ierse voornaam "Baoghail", wat als ingewikkelde uitleg heeft "profijtelijke onderpanden bezittend".  Het is aannemelijk dat de meeste Schotse Boyles van Ierse origine zijn, want de naam behoort tot de lijst van vijftig meest voorkomende achternamen in Ierland. 
Boyle is de familienaam van de graven van Cork, Orrery, Glasgow en Shannon.
"Boyd" is dan weer iets anders:  het betekent "afkomstig van Bute".


BREWSTER
(BROSTAR, BOSTER, BROUSTER, BREWESTER)
De naam is afgeleid van "brewer" (brouwer), van het Oud-Engelse "breowan", dat "degene die distilleert" betekende.
De naam dook het eerst op met Richard Briwera omstreeks 1192, in de Hampshire belastingsadministratie. Een latere vermelding is deze van Roger Breuestere in Suffolk in 1221 en van Emma Le Breustere in Berkshire in 1279. Kerkelijke notities vermelden ook een zekere Edward Brester, die gedoopt werd in Londen in 1553. Buiten de Britse eilanden komt de naam ook veelvuldig voor door immigratie in Canada, Australië, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland.


BRISBANE
Zie ook "BIRSBANE"

BRODIE
(BRODY, BRODEY, BRODYE, BROADIE, BROFFEE, BROFFY BROPHIE, BROPHEY, BROTHIE BROPHY, BRODLEY, BROTHY)
De kronieken van de familie Brodie gaan terug in de Schotse geschiedenis naar de tijd van de Picten. De voorouders van de familie Brodie woonden in de landen van Brodie, in de baronie van Moray, waar de familie ooit grondeigendommen bezat. Koning Alexander III had hun dit land verleend. Verder onderzoekend vonden we dat de naam was afgeleid van het Gaelische woord "bouillon" wat "sloot" betekent.
De achternaam Brodie werd voor het eerst gevonden in Moray, waar ze hun familiezetel hadden sinds vroege tijden, sommigen zeggen ruim voor de Normandische verovering en de aankomst van Hertog William in Hastings in 1066 na Christus.

BROWN
(BROUN, BRUN, BROWNE)
De naam Brown is vermoedelijk van Normandische afkomst. Een vroeg lid van de familie was waarschijnlijk een persoon met bruin haar en/of bruine ogen. Een andere mogelijkheid is dat deze persoon zich gewoonlijk in het bruin kleedde. De naam komt voort uit soortgelijke wortels in Oud Engels, Oud Engels, Oud Noors, Oud Frans, Oud Duits. Het is ook mogelijk dat een bepaald exemplaar van de naam is afgeleid van een verkorte vorm van een oud-Engelse persoonlijke naam zoals Brunwine of Brungar, wat dan "Brun" werd, uitgesproken als "Brauwn" en geschreven als "Brown".
Er is een vermoeden van een Keltische oorsprong voor de achternaam Brown in de Western Isles, ontleend aan het Gaelische woord "brehons", dat "rechter" betekent.
De achternaam Brown werd o.a. voor het eerst teruggevonden in Cumberland, waar de familie Brown een familiezetel had. Zij stamde af van de Le Bruns in Normandië, die daar kort na de verovering vele landerijen verkreeg. Veel van de familie bleef echter in Normandië wonen, waar Gilbert en William le Brun in 1185 werden vermeld in de "Magni Rotuli Scaccarii Normanniae". 
Iets eerder was Sir David Le Brun in 1128 getuige bij een stichtingoorkonde van Holyrood Abbey in Edinburgh. Tussen 1194 en 1214 was Patric Brun getuige bij het afstaan van land in Warmanbie in Annandale. Verschillende Brun's van Edinburgh en Berwick zijn geregistreerd als ondertekenaars van de Ragman Roll uit 1296 toen de Schotse adel gedwongen werd trouw te zweren aan koning Edward I. William Brun, zoon van John de le Brune, burgess van Dundee, staat geregistreerd als ondertekende meerdere charters in de vroege 1300's. Joannes Broun, hoge sheriff van Aberdeenshire, kreeg van Robert de Bruce de thanage van Formerteine. Van David Broun van St. Andrews staat vermeld dat hij in 1433 beroofd werd van een schapenvacht aan het Kruis van Cupar-Fife door Alexander de Kinloch en David de Kilmarone.
De Brouns van Hartrie werden in Lanarkshire voor het eerst geregistreerd als landeigenaar in 1376.
De Brouns van Colstoun, waarvan men dacht dat ze de clanhoofden waren waren, waren in het bezit van de landen van Colstoun in het midden van 1500 en hadden deze toen al 300 jaar in hun bezit. De Broun's van Colstoun claimen af te stammen van de Franse Koninklijke Lijn, hun wapenschild is voorzien van drie gouden fleur-de-lys (leliesp, een embleem dat vooral wordt geassocieerd met de Franse monarchie.
Een beroemde Broun-familielegende betreft de "Colstoun Pear" die door Sir Hugo de Gifford, de 13e-eeuwse tovenaar van het kasteel van Yester, uit een boom geplukt werd als huwelijkscadeau voor zijn dochter Margaret tijdens haar huwelijk met een Broun familietelg. Sir Hugo zei dat zolang de peer veilig werd bewaard, alles goed zou zijn met de Brouns van Colstoun. De familie had een zilveren doos gemaakt om de peer te bewaren. Rampspoed bleef uit en de familie vergaarde fortuinen in de volgende jaren.
Meer dan vier eeuwen later, in 1692, trouwde Lady Elizabeth Mackenzie met Sir George Broun, zoon van Sir Patrick Broun van Colstoun, Baronet van Nova Scotia. Op haar huwelijksnacht droomde ze dat ze een hap had genomen van de Colstoun-peer. De droom werd als een slecht teken beschouwd en de familie had grote angst dat de bruid hen ongeluk zou brengen.
Er volgde ongeluk, toen George Broun enorme gokschulden opliep en het landgoed Colstoun moest verkopen aan zijn jongere broer, Robert Broun.
Robert verdronk, samen met zijn twee jonge zonen, terwijl hij vanuit Edinburgh naar Colstoun reisde, toen een hevige storm ervoor zorgde dat een rivier uit haar oevers barstte en ze allen omkwamen. In 1718 stierf George, bijna berooid, samen met zijn vrouw Elizabeth. Het gezin bleef achter zonder mannelijke erfgenaam en het landgoed ging over naar een dochter, Jean Broun, terwijl de titel naar de Brouns van Thornydyke ging omdat daar de enige mannelijke telg overbleef van de hele familie.
Leden van een jongere tak van de Colstoun Brouns vestigden zich in Denemarken en Frankrijk, waar ze bekend werden in de handel en in het leger. Colstoun House, in de buurt van Haddington, is de 16e-eeuwse zetel van de familie.
Dit monumentale herenhuis en het ijbehorende 1400 hectare grote landgoed, zijn in particulier bezit van de familie Broun-Lindsay van Colstoun. Het herenhuis heeft een sierlijk 18de-eeuws plafond in de salon. Op het landgoed zijn belangrijke vroeg-Schotse middeleeuwse
aardewerkovens gevonden. De hoogste concentratie van mensen met de achternaam Brown is terug te vinden in Angus (Forfarshire), Dundee City, Fife, Edinburgh and the Lothians, Stirlingshire, Falkirk, Clacks, Lanarkshire, Dumfries en Galloway (bestaande uit de historische graafschappen van Dumfriesshire, Kirkcudbrightshire en Wigtownshire), Ayrshire en de Scottish Borders (Berwickshire, Peeblesshire, Roxburghshire, Selkirkshire en een deel van Midlothian). 

BRUCE  
De Bruces waren zeker niet, zoals wel eens wordt beweerd, Engels-Normandische opportunisten die bij de Schotten terechtkwamen toen ze de kroon in hun bereik zagen.  De Bruce familie was reeds vijf generaties lang gevestigd in Annandale, voor de Slag bij Bannockburn en het feit dat ze ook pachtgebieden in Engeland deed hun niet verschillen van de andere adel uit die tijd.  Zo was David de Eerste, Koning der Schotten een Engelse baron vóór zijn troonsbestijging in 1164.  De familienaam is zeker afkomstig uit Normandië, afgeleid van "de landen van Brus (nu Brix)", bij Cherbourg, vanwaar ook de Stewarts en de Cunninghams kwamen.  De eerste Robert de Brus stak het Kanaal over met Willem de Veroveraar, de tweede Robert de Bruce vergezelde David de Eerste om aanspraak te maken op de Schotse troon.  Zes generaties later werd uit deze familie de koning van een onafhankelijk Schotland geboren.
De koninklijke bloedlijn van de Bruces hield op te bestaan vijftig jaar na de Slag bij Bannockburn, maar zijtakken van de familie werden gronden in Clackmannan en Fife toegewezen.  Eén van hen werd Lord van Kinloss en later Hertog van Elgin en deze laatste is de oudste tak van de Bruce familie heden ten dage.
Septs van de Bruces zijn de familienamen: Carlyle, Carruthers, Crosbie, Randolph en Stenhouse.

BUCHAN
(BUCCAN, BUCKAN, BUCHANE)
Gerelateerd aan de "Cumming"-clan.
De huidige generaties van de familie Buchan hebben een achternaam geërfd die honderden jaren geleden voor het eerst werd gebruikt door afstammelingen van de oude Schotse stam genaamd de Picten. De familie Buchan woonde in de landen van Buchan in Aberdeenshire, afgeleid van het Gaelische woord voor klein of klein.
De achternaam Buchan werd voor het eerst gevonden in Aberdeenshire (Gaelic: Siorrachd Obar Dheathain), een historische provincie en het huidige Council Area van Aberdeen, gelegen in de regio Grampian in het noordoosten van Schotland.
Enkele van de eerste verslagen van de familie waren over Ricardus de Buchan, die griffier was van het bisdom Aberdeen van circa 1207 tot 1208 en over William de Buchan die in 1281 landeigendom in Aberdeen bezat. Een paar jaar later bracht Thomas de Boghan uit Edinburghshire in 1296 een eerbetoon aan koning Edward I.

BUCHANAN
(BUCANAN, BUCANION, BUCANEN, BUCANON, BUCHANNAN, BUCHANNEN, BUCHANON, BUCHANEN, BOHANNON)
Er is een Buchanan District aan de oostelijke zijde van Loch Lomond.  Hier komt ook hun titel vandaan.  De plaatsnaam is afgeleid uit het Keltische "both chanain", wat "Canon's hut (bothy) of huis" betekent.  Van both op zich komt de achternaam Boath.  De oorspronkelijke naam van de bewoners van dit district was MacAuslan (zoon van Absolom) en een zekere Gilbride MacAuslan, meerderjarige zoon van de Hertog van Arran, verkreeg gronden in Buchanan en nam de naam van de eigendommen als nieuwe familienaam aan.
Ondanks dat er vanaf 1682 was er geen clanhoofd meer was, ontplooiden zich nog vele jaren nadien zijtakken van de familie in het district.  James Buchanan (1791 - 1868), vijftiende President van de Verenigde Staten, herdacht zijn afkomst door een provincie in de staat Missouri de naam Buchanan te geven.  De naam heeft totaal geen uitstaan met Buchan, een district in Aberdeenshire.

BURNETT
(BURNET, BURNATT, BURNAT)
De achternaam Burnett werd voor het eerst gevonden in Berwickshire, waar ze werden geregistreerd als een familie van grote oudheid gezeten in Faringdon waar ze een landhuis en landgoederen in dat graafschap hadden. Het vroegste record was van Robert Burnett in 1128. Later ging een Alexander Burnard of Burnett naar het noorden met koning Robert I en verwierf land in het bos van Drum. Hij kreeg ook de barony van Tulliboyll in Kincardine. Roger Burnard, zijn opvolger, had vier zonen, Goufrid, Ralph, Walter en Richard. Crathes Castle is de familiestoel; het dateert uit 1553 en bevat een aantal buitengewone 16e-eeuwse geverfde plafonds.

BURNS
(BURNES, BURNESS)
Zoals vele andere bekende Schotten, had de dichter Robert Burns ook een naam die taalkundig Engels van afkomst was.  Het woordje burn, wat in Schotland zoveel als "beek" betekent is puur Angelsaksisch.  De vader van Robert Burns heette in feite "Burness" (nog in deze schrijfwijze terug te vinden in Kincardineshire, vanwaar de familie afkomstig is), de tweede naamval van het woord wat "van de beek", betekent net zoveel als "dicht bij het water wonende".
Burns is een veel voorkomende naam in Schotland en dit niet enkel door het voortplantingsvermogen van de dichter.
Schotland is "goed bewaterd" door rivieren en beken, zodat vele families vanwege hun woonplaats bij het water de naam Burns aannamen.  Andere familienamen met een gelijkaardige oorsprong zijn "Muir" en "Moor" (wonende op een veenmoeras), Green, Knox (wonende op een heuvel) en Hyslop (wonende bij een hazelaar of in een vallei).

BUTTER
(BUTTAR, BUTTERS, BUTTARS, BUTOR)
Het verhaal van de familie Butter begint in het oude Schotland tussen de Pictische clans. De familie Butter woonde in de graafschappen Perth en Fife (nu respectievelijk in de moderne regio's Tayside en Fife), en komt waarschijnlijk uit het dorp Buttergask in de parochie Ardoch.
Onderzoekers hebben gemengde gevoelens over de oorsprong van de naam. Eén bron merkt op: "Boterus en Botorus zijn te vinden als persoonlijke namen in Domesday Book." Nog een gevonden in de Magni Rotuli Scaccarii Normanniae, een lijst van "Ralph en Sylvester Butor in Normandië in 1198. En een ander beweert dat de naam komt van "de oude Noorse, Buttr; van de Deense, Butho; van de Nederlandse, Boot, Buter, Butti; van de Franse, Buteau.
De achternaam Butter werd voor het eerst gevonden in Fife en Perthshire, waar ze een familiezitje hielden uit de oudheid, sommigen zeggen ruim voor de Normandische verovering en de aankomst van Duke William in Hastings in 1066 na Christus.
Verder naar het zuiden in Engeland, de Hundredorum Rolls van 1273 vermeld: John le Butur, Cambridgeshire; John le Botur, Cambridgeshire; en John Botere, Huntingdonshire.

BYRES
(BYERS, BYER, BUYERS, BYRIS)
Byres is een naam waarvan de wortels zijn gevonden in de clans van de Boernicische bevolking van het oude Schotland. De familie Byres woonde in of nabij de plaats genaamd Byers in Schotland. De plaatsnaam Byers is afgeleid van het Oud-Engelse woord byre, wat veeteelt betekent. Byers is dus van twee afleidingen, topografisch en habitationeel.
Als alternatief zou de naam van oorsprong Norman kunnen zijn, afkomstig van een "het kasteel van Biars in het kanton Isigni, La Manche, Normandië.
De achternaam Byres werd voor het eerst gevonden in East Lothian, waar ze uit de oudheid een familiezitje hielden. Een van de eerste records van de naam had betrekking op de plaatsnaam zoals in David de Lindsay de jongere, ook David Lindsay van de Byres genoemd (gestorven in 1279), een Schotse ridder en kruisvaarder uit de 13e eeuw. Tegenwoordig is Byres Road een beroemde straat in Hillhead, Glasgow.

Deel deze pagina